Τεύχος 91 - Αρχείο Κτηνιατρικής Ενημέρωσης

Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009

1. «Κτηνιατρική Ενημέρωση, τεύχος 91, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009»

2. «Από τη Σύνταξη», Άρθρο της Αθηνάς Τραχήλη

Πού βρισκόμαστε;

3. «Kτηνιατρική Προ- και Mεταπτυχιακή Eκπαίδευση. Eυρωπαϊκά Kολλέγια. Διαρκής εκπαίδευση: Προβλήματα και Προοπτικές για την Eλλάδα»

Άρθρο του Καθηγητή και Προέδρου της ΕΚΕ Σ. Κυριάκη

4. «Eπιστολή διαμαρτυρίας της ΔE του Π.K.Σ. στον Πρόεδρο του EΛΓA K. Kατσαρό σχετικά με την αλλαγή - τροποποίηση του Kανονισμού Aσφάλισης Zωικού Kεφαλαίου (ΦEK 1999/B/31.12.2003)»

5. «Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Κ.Σ. για τη διετία 2007-2009»

6. «Εκλογές Π.Κ.Σ. στις 8 Μαρτίου 2009»

Διαδικασία, Εκλογικά Τμήματα.

7. «Αποτελέσματα εκλογών 8ης Μαρτίου 2009 του Π.Κ.Σ.»

8. «Επιστολή Π.Κ.Σ. προς ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για τη "Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών"»

9. «Απάντηση ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στην επιστολή του Π.Κ.Σ. για τη "Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών"»

10. «2η Επιστολή Π.Κ.Σ. προς ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ μετά την απάντηση του τελευταίου για τη "Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών"»

11. «Απάντηση ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στην 2η επιστολή του Π.Κ.Σ. για τη "Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών"»

12. «Επιδότηση των Κτηνιάτρων από το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΠΕΠ - ΕΣΠΑ)»

Λήξη προθεσμίας Υποβολής αιτήσεων: 5.11.2009