«Απάντηση ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στην επιστολή του Π.Κ.Σ. για τη "Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών"»

Υπουργείο Οικονομικών
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Αθήνα 23.08.2009

Θέμα: «Απάντηση στην επιστολή σας για τη "Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών"»

Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που αποτελούν το 99,4% του συνόλου των επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας) αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια για την υλοποίηση μεγάλου εύρους ενεργειών.

Για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΄γ ΚΠΣ, το ΥΠ.ΟΙ.Ο. προχώρησε σταδιακά στο σχεδιασμό διαδοχικών προκηρύξεων για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού και του Τριτογενή τομέα μέσω των οποίων έχουν συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε υλοποίησης μέχρι σήμερα περισσότερα από 23.000 επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1,37 δις. Ευρώ. Οι εν λόγω επενδύσεις, κατά ένα μέρος τους, ήδη χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Περισσότερο από την κρίση πλήττονται οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές, και από αυτές εκείνες που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες και πλέον απομακρυσμένες Περιφέρεις. Οι επιχειρήσεις αυτές βιώνουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας πρόσβασής τους στον χρηματοοικονομικό σύστημα, από έλλειψη τεχνογνωσίας, από αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές, ενώ συνήθως αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη παραγωγής και λειτουργίας.

Με δεδομένη τη δυναμική που έχε δημιουργηθεί και στοχεύοντας σταθερά στην ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ήδη του Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει προχωρήσει στην προδημοσίευση προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικής διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης 1050 δις ευρώ, καλύπτοντας όλους τους τομείς της Οικονομίας (Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες) με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και τη διατήρηση και ανισχυση της απασχόλησης. Η συγκεκριμένη δράση είναι προσανατολισμένη, μεταξύ άλλων, στις μικρές ατομικές, οικογενειακές, ολιγομελείς επιχειρήσεις ενισχύοντας την ιδιοκτησιακή και διαχειριστική διαδοχή τους, λειτουργώντας επικουρικά στην προσπάθεια συνέχισης της δραστηριότητά τους. Μέσα στον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής.

Επιπροσθέτως πρόσφατα ανακοινώθηκε από το ΥΠ.Οι.Ο. ένα νέο μέτρο που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες/επιστήμονες ύψους 250 εκατ. Ευρώ. Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει προδημοσίευση της εν λόγω προκήρυξης ώστε να ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση μέσα στον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής. Τέλος να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα θα έχει πανελλαδική κάλυψη.

Εν προκειμένω, όσον αφορά το ερώτημά σας σχετικά με τον αποκλεισμό των κτηνιάτρων από το πρόγραμμα για την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών/επιστημόνων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πολλοί κτηνίατροι πέρα από την άσκηση του επαγγέλματός τους, διατηρούν και κάποιο χώρο για τη διάθεση προϊόντων σχετικά με τη φροντίδα των ζώων (φάρμακα, τροφές, αξεσουάρ κ.α.) ασκώντας με αυτόν τον τρόπο και εμπορική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό, πέρα από την ανάγκη για προμήθεια σύγχρονου επιστημονικού εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματός τους, υπάρχει και η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό του χώρου διάθεσης των εμπορευμάτων τους. Με δεδομένα τα αναφερθέντα και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους, το ΥΠ.Οι.Ο αποφάσισε ο κλάδος των κτηνιάτρων να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για την ενίσχυση των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, με επιλέξιμο προϋπολογισμό που μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 200.000,00 ευρώ και ενίσχυση από 55% έως και 65%


Ο Γενικός Γραμματέας

Σπ. Ευσταθόπουλος
επιστροφή