Η Ιστορία του Συλλόγου

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (Π.Κ.Σ.) με τη σύγχρονή του μορφή, με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, ιδρύθηκε το 1971 από μια ομάδα κτηνίατρων, οι οποίοι με επικεφαλής τον πρώτο πρόεδρο Ιωάννη Σωτηρόπουλο, έθεσαν τις βάσεις, ώστε σήμερα να αποτελεί τον ενιαίο συνδικαλιστικό φορέα των ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών κτηνιάτρων και το μοναδικό συλλογικό όργανο που μπορεί να κατοχυρώσει τις θέσεις και τις συνθήκες εργασίας τους.

Όσοι στελέχωσαν διαδοχικά τις Διοικούσες Επιτροπές του Συλλόγου με προέδρους κατά σειρά τους: Ιωάννη Σωτηρόπουλο, Σπυρίδωνα Κυριάκη, Γεώργιο Τσολακίδη, Νικόλαο Ανθούλη, Ιωάννη Μαδεμοχωρίτη, Νικόλαο Σωτηρόπουλο, Γεώργιο Γεωργιανάκη και Θεόδωρο Θεοδοσιάδη, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα δυναμικό και σοβαρό συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο παρά τις δυσκολίες (μικρός αριθμός κτηνιάτρων διάσπαρτοι σ'όλο τον ελληνικό χώρο και εξ'αιτίας αυτού αδυναμία διεκδικητικής πίεσης, ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο προάσπισης επιστημονικών - επαγγελματικών θεμάτων κ.α.), έθεσε, προώθησε διεκδίκησε και επίλυσε αρκετά από τα προβλήματα που υπήρχαν ή δημιουργήθηκαν στα χρόνια της δράσης του.

Τον εν ενεργεία θανόντα πρόεδρο Θεόδωρο Θεοδοσιάδη διαδέχθηκε από τον Οκτώβριο του 2001 ο Κωνσταντίνος Χανδράς.

Πρώτη έδρα του συλλόγου ήταν το ιατρείο του τότε προέδρου κ. Ανθούλη στην οδό Δορυλαίου. Οι αυξημένες ανάγκες οδήγησαν στην ενοικίαση γραφείων στην οδό Μάρνη. Αργότερα, λόγω οικονομικών δυσκολιών, φιλοξενήθηκε στα ιδιόκτητα γραφεία της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας στην οδό Πειραιώς. . Όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, ενοικιάσθηκαν τα σημερινά γραφεία στην Χαλκοκονδύλη 15 όπου υπάρχει αίθουσα συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και αίθουσα για συνελεύσεις, διαλέξεις και σεμινάρια.

Ανάλογη πορεία είχε και το περιοδικό του συλλόγου. Η ανάγκη για ενημέρωση έκανε από την αρχή αναγκαία την έκδοση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ Π.Κ.Σ. το οποίο εκδιδόταν για αρκετό διάστημα με τη μορφή μικρού σχήματος περιοδικού, αργότερα πήρε τη μορφή εφημερίδας για να καταλήξει τελικά, στο σημερινό έντυπο την "ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" το οποίο με την εμφάνισή του και την ποικιλία της ύλης του θεωρείται επιτυχημένο. Η Συντακτική Επιτροπή της Κ.Ε. αποτελείται στη πλειοψηφία της, από εκλεγμένα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Η πορεία του Συλλόγου στα 30 χρόνια που πέρασαν απεικονίζεται στην επίσημη έκδοσή του. Αν κάποιος παρακολουθήσει την εξέλιξή της θα διαπιστώσει την ιστορία του Συλλόγου, όχι μόνο μέσα από το περιεχόμενο αλλά και από τη μορφή του περιοδικού.

Θέματα που απασχόλησαν το σύλλογο με αρκετά θετικά αποτελέσματα, είναι:

 • η οργάνωση και καθιέρωση του συλλόγου στη συνείδηση των Κτηνιάτρων
 • η δημιουργία τοπικών παραρτημάτων
 • η ασφάλιση στο ΤΣΑΥ και η συμμετοχή με εκπρόσωπο στη διοίκησή του
 • η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
 • η κατοχύρωση υπουργικής απόφασης κατώτατων αμοιβών για όλες τις κτηνιατρικές πράξεις
 • η δραστηριοποίηση και συμβολή στη προώθηση νομοθετημάτων για την προάσπιση της επιστήμης αλλά και των συμφερόντων του κλάδου
 • η προσφυγή στη Δικαιοσύνη και καταδίκη προσώπων που προέβαιναν σε αντιποίηση του επαγγέλματος
 • η έκδοση τακτικών εντύπων και η ενημέρωση με Δελτία Τύπου, ανακοινώσεις κ.λ.π.
 • η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο
 • η έγκυρη και έγκαιρη παρουσία στα ΜΜΕ και η επίσημη ενημέρωση του κοινού για θέματα αρμοδιότητάς μας, όταν προκύπτουν
 • η δραστηριοποίηση για την αντιμετώπιση των αδέσποτων (θέσεις, προτάσεις, κατάθεση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος)
 • η οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων (πανελληνίων και τοπικών)
 • η έκδοση βιβλιαρίων εμβολιασμού των κατοικίδιων
 • οι διορισμοί συναδέλφων στο Δημόσιο (Υπ. Γεωργίας, ΕΦΕΤ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση)
 • η εναρμόνιση και η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών και κανονισμών
 • η ενεργή συμμετοχή και εκπροσώπηση σε επιτροπές, συμβούλια, (Διυγειονομικό, Διακλαδικό, Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής)
 • η εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς (FVE, UEVP, UEVH, Επιτροπές Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Σχολών, πρόγραμμα TAIEX, Ευροαραβική Κτηνιατρική Εταιρεία)
 • η διεκδίκηση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ΣΕΒ, ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλες οργανώσεις

Σ'αυτά όπως και σε πολλά άλλα θέματα, ο Σύλλογος δίδει το παρόν με αξιόπιστες και εφαρμόσιμες προτάσεις, προωθώντας διαρκώς τα συμφέροντα του κλάδου, αλλά και παράλληλα υπηρετώντας και προασπίζοντας τη Δημόσια Υγεία.
Υπήρξαν, ωστόσο, αναμφίβολα και σημαντικά ζητήματα που οι προσπάθειες του συλλόγου δεν καρποφόρησαν ή εκκρεμούν.
Σήμερα, 30 χρόνια μετά την ίδρυσή του, ο Π.Κ.Σ. συνεχίζει τις προσπάθειές του. Όλα τα μέλη του οφείλουν να κατανοήσουν ότι ο σύλλογος χρειάζεται τη συσπείρωση και την ενεργό συμμετοχή τους για να συνεχίσει την πορεία του με μεγαλύτερα και σταθερά βήματα, για να γίνει ουσιαστικός αρωγός των κτηνιάτρων σ'όλη τη χώρα και να αποκτήσει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στα κοινωνικά δρώμενα.