Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος

Τραχήλη Αθηνά

Αντιπρόεδρος

Χαραλαμπάκης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας

Σαντοριναίος Άγγελος

Ειδικός Γραμματέας

Αγαθαγγελίδης Κυριάκος

Ταμίας

Πιπεράκης Γεώργιος

Μέλη

Καραλίγκας Νίκος
Μπίλλιας Γιάννης
Πολυζώης Ιωάννης
Σταματόγιαννη Ελένη
Τσιπιανίτης Ερρίκος
Xρηστίδης Δημήτρης