Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος

Τραχήλη Αθηνά

Αντιπρόεδρος

Χαραλαμπάκης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας

Σαντοριναίος Άγγελος

Ειδικός Γραμματέας

Αγαθαγγελίδης Κυριάκος

Ταμίας

Πιπεράκης Γεώργιος

Μέλη

Αντωνιάδης Λάμπρος
Καραλίγκας Νίκος
Μπράχου Ελένη
Πολυζώης Ιωάννης
Τσιπιανίτης Ερρίκος
Xρηστίδης Δημήτρης