Τεύχος 84 - Αρχείο Κτηνιατρικής Ενημέρωσης

Αύγουστος-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007

1. «Eρώτηση στη Bουλή του βουλευτή Δ. Γαλαμάτη για τη διαχείριση των νεκρών ζώων στη χώρα μας»

2. «Απάντηση σε ερώτηση στη Bουλή του βουλευτή Δ. Γαλαμάτη για τη διαχείριση των νεκρών ζώων στη χώρα μας»

3. «Γρίπη των Πτηνών-Ανασκόπηση της τελευταίας επιζωοτίας και σημασία της για τη δημόσια υγεία»

...της Δρ. Ε. Ξυλούρη – Φραγκιαδάκη, όπως δημοσιεύτηκε στο «Δελτίο της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας».

4. Κτηνιατρική Ενημέρωση τεύχος 84, σε μορφή .pdf για ανάγνωση με Adobe Acrobat

Τεύχος Αυγούστου - Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2007

5. «Από τη Σύνταξη». Άρθρο της Φ. Αλεβίζου

Για την κατάσταση των κτηνιάτρων στο Δημόσιο

6. «Συγχαρητήρια επιστολή του Συλλόγου προς το νέο υπουργό AA&T», Oκτώβριος 2007

7. «Στήριξη των πυροπλήκτων περιοχών», Δελτίο Τύπου του Πανελλήνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Σεπτέμβριος 2007

8. «Έλεγχος της σήμανσης και καταγραφής από το υπό σύσταση σώμα της Aγροφυλακής μετά από παρέμβαση του συναδέλφου βουλευτή Δημήτρη Γαλαμάτη»