Τεύχος 92 - Αρχείο Κτηνιατρικής Ενημέρωσης

Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009

1. «Κτηνιατρική Ενημέρωση, τεύχος 92, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009»

2. «Από τη Σύνταξη», Άρθρο του Απόστολου Ράντσιου

Aσφάλεια Tροφίμων και ISO 22000:2005

3. «Συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεγξε Προεδρείο η νέα Δ.Ε. του Π.Κ.Σ.»

4. «Πρόγραμμα Δράσης Π.Κ.Σ. για τη διετία 2009-2011»

5. «Eνημέρωση για την YA (3.9.2009 1835/B/2009) που αφορά τον καθορισμό του τρόπου έκδοσης της κτηνιατρικής σύνταξης»

Άρθρο της Α. Τραχήλη

6. «FVE - UEVP - Στοκχόλμη - Νοέμβριος 2009»

7. Έργα και ημέρες στον Kτηνιατρικό Kλάδο

Ελεύθερο Βήμα - Άρθρο του Θ. Κόλλια

8. Συμπεριφορά και υγεία του ίππου

Άρθρο του Γ. Αρσένου, Eπίκουρος Kαθηγητής Kτηνιατρικής Σχολής A.Π.Θ.

9. «Eνδορινική μεταδοτική νεοπλασία (ενζωοτική ενδορινική νεοπλασία, enzootic nasal tumor, infectious nasal adenopapilomatosis, infectious nasal adenocarcinoma)»

Άρθρο του Ν. Γιαδίνη, Λέκτορα Kλινικής Παραγωγικών Zώων Kτηνιατρική Σχολή A.Π.Θ.

10. «Επισημάνσεις για πιστοποιητικά που συνοδεύουν ζώα συντροφιάς στην Αυστραλία»

Από το ΥΑΑΤ

11. «Δελτίο Τύπου του Π.Κ.Σ. για τη γρίπη των χοίρων»

12. «Σεμιναρίο Ορθοπαιδικής της Ε.Κ.Ε.Ο.Τ., Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαρτίου 2010»

13. «Διημερίδα Υπερηχοτομογραφίας, Θεσσαλονίκη, 20-21.02.2010»