«2η Επιστολή Π.Κ.Σ. προς ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ μετά την απάντηση του τελευταίου για τη "Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών"»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Χαλκοκονδύλη αρ.15
10432 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ/ FAX: 2105226769 – 2105202901

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2009
Α.Π.: 737

Προς:

1. Σπ. Ευσταθόπουλο, Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης,
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (αρμόδ. κ. Αθ. Παπαηλιού)


Θέμα: «Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών»

Με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην προκήρυξη του μέτρου ενίσχυσης, που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες/επιστήμονες, έχουν συμπεριληφθεί όλες οι ειδικότητες ελευθέρων επαγγελματιών πλην των κτηνιάτρων.

Συγκεκριμένα, έχουν συμπεριληφθεί αφενός οι ελεύθεροι επαγγελματίες του υγειονομικού κλάδου (γιατροί κλπ.) αφετέρου οι ελεύθεροι επαγγελματίες του γεωτεχνικού κλάδου (δασολόγοι, γεωπόνοι κλπ.). Ως κύριο κριτήριο συμμετοχής είναι η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία/ επιστήμονα.

Εμείς οι κτηνίατροι, όμως, αν και ανήκουμε κατ’ουσία στα υγειονομικά επαγγέλματα και τυπικώς στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, δεν συμπεριλαμβανόμαστε στην ανωτέρω προκήρυξη.

Επειδή από την από 20/8/2009 επιστολή σας διαπιστώνουμε εσφαλμένη ενημέρωσή σας ως προς την ιδιότητά μας, σας δηλώνουμε σαφώς ότι η κύρια απασχόληση των κτηνιάτρων είναι η προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου και ο έλεγχος της ζωικής παραγωγής μέσω επιστημονικών μεθόδων.

Δηλαδή, κύρια απασχόλησή μας είναι η διάθεση της επιστημονικής μας γνώσης.

Εσείς, όμως, θεωρήσατε ότι «για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών μας» (ποιος άραγε σύμβουλός σας, σχετικός με το χώρο μας, το έκρινε αυτό;) πρέπει να συμπεριληφθούμε στην προκήρυξη περί μικρών επιχειρήσεων επειδή κάποιοι εξ ημών διαθέτουν φάρμακα και τροφές ζώων, αποκλείοντάς μας από την προκήρυξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Ουσιαστικά, εσφαλμένως θεωρείται ως κύρια ιδιότητά μας η εμπορική και παρεπόμενη η κτηνιατρική ενώ είναι προφανές ότι τα πράγματα είναι αντίστροφα. Δεν πράξατε το αυτό, όμως, και ορθά, με τους γεωπόνους, που πουλάνε φάρμακα και λιπάσματα, ή με τους φαρμακοποιούς.

Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι με τον αποκλεισμό των κτηνιάτρων από το πρόγραμμα ελευθέρων επαγγελματιών/ επιστημόνων στερείται από το 90% των συναδέλφων η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκ των ανωτέρω, διότι, σας ενημερώνουμε, αφού δεν το έπραξαν οι σύμβουλοί σας, ότι το 90% είτε δεν διατηρεί χώρο διάθεσης προϊόντων είτε δεν απασχολεί κανέναν υπάλληλο, ως απαιτεί η απόφαση για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων.

Ελπίζουμε ότι μετά τα ανωτέρω έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το επαγγελματικό μας καθεστώς και αναμένουμε άμεσα την τροποποίηση της Υπουργικής Αποφάσεως με τη συμμετοχή πλέον και των κτηνιάτρων.

Σε άλλη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιοποιήσουμε το γεγονός και να κινηθούμε με κάθε μέσο νομικό, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, κατά οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού μας εμπαίζει και θεωρεί ότι γνωρίζει καλύτερα από εμάς τις ανάγκες μας.

Η Πρόεδρος
Αθηνά Τραχήλη
επιστροφή