«Επιστολή Π.Κ.Σ. προς ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για τη "Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών"»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 15, 10432, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105202901, 2105226796
Fax: 2105202935

5.08.2009
ΑΠ: 735

Προς: Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου

Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Σπύρο Ευσταθόπουλο

Θέμα: Μη συμμετοχή των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών

Κύριε Υπουργέ,

θα θέλαμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για τη μη αναφορά των κτηνιάτρων στην προκήρυξη του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών για την αγορά σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Μετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε ότι ενώ οι κτηνίατροι στο σύνολό τους εξαιρούνται, παρότι είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό προσχέδιο της υπουργικής απόφασης, συναφείς κλάδοι όπως αυτοί των ιατρών και των οδοντιάτρων έχουν την δυνατότητα να επιδοτηθούν μέσω του παραπάνω προγράμματος.

Θα θέλαμε επίσης να σας πληροφορήσουμε ότι οι κτηνίατροι, όπως και οι Ιατροί και Οδοντίατροι, στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι ιατρικοί επαγγελματίες που ειδικεύονται στην ιατρική φροντίδα των ζώων. Επομένως οι ανάγκες τους σε εξοπλισμό είναι αντίστοιχες με αυτές των υπολοίπων Ιατρών συναδέλφων τους.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψιν καθώς και το γεγονός ότι ο κτηνιατρικός κλάδος έχει πληγεί έντονα από την πρόσφατη οικονομική κρίση, η δυνατότητα επιδότησης των κτηνιάτρων μέσω του παραπάνω προγράμματος κρίνεται επιτακτική για τη οικονομική τους επιβίωσή.

Κύριε Υπουργέ,

ευελπιστούμε ότι θα αποκαταστήσετε την εις βάρος των κτηνιάτρων αδικία σχετικά με την μη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την ενίσχυσή ελευθέρων επαγγελματιών και ότι με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος θα τους συμπεριλάβετε στους προς επιδότηση επαγγελματικούς κλάδους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ
επιστροφή