«Επιδότηση των Κτηνιάτρων από το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΠΕΠ - ΕΣΠΑ)»

Λήξη προθεσμίας Υποβολής αιτήσεων: 5.11.2009
Αγαπητές Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Με αφορμή τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα πρόσφατα προγράμματα επιδότησης η Δ.Ε. του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου διευκρινίζει ότι οι κτηνίατροι μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΠΕΠ  - ΕΣΠΑ) του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει έως και 200.000 ευρώ και περιλαμβάνει δαπάνες σε εξοπλισμό, κτιριακά (ανακαίνιση – ανέγερση κλπ) διαφήμιση, ISO, υπολογιστές, λογισμικό (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ).

Αξίζει  να σημειωθεί ότι παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του προεδρείου του ΠΚΣ να ενταχθεί ο κλάδος μας στο πρόγραμμα επιδότησης επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών με συνολικό προϋπολογισμό έως 40.000 ευρώ για αγορά αποκλειστικά και μόνο εξοπλισμού οι στόχοι δεν ευοδώθηκαν κυρίως λόγω των παρασκηνιακών ενεργειών της διοίκησης του ΓΕΩΤΕ το οποίο μέσω των εγγράφων του μας απέκλειε εν αγνοία μας.

Η επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών για τον αποκλεισμό μας ήταν ότι ο κλάδος των κτηνιάτρων έχει ενταχθεί ήδη σε ένα πρόγραμμα και ταυτόχρονα ο κλάδος μας εντάχθηκε στο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών έτος 2009 που αφορούσε 6000 νέους ελεύθερους επαγγελματίες ηλικίας μέχρι 34 ετών που είναι γιατροί, οδοντίατροι , κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι και μηχανικοί με επιδότηση για κάθε έναν 15.000.

 Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 οικονομικές χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους (δηλαδή ο τζίρος) κυμαίνεται από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000.

Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων μπορούν να κυμανθούν από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως επιδοτούμενη δραστηριότητα δεν είναι πάντα  η κύρια δραστηριότητα (π.χ. κτηνιατρικές υπηρεσίες) , αλλά αυτή με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το τελευταίο οικονομικό έτος (π.χ. εμπόριο κτηνιατρικών φάρμακων). Έτσι η πλειοψηφία των συναδέλφων με ιατρεία μικρών ζώων που δηλώνουν μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από τα ην πώληση φαρμάκων π.χ. και επιθυμούν να επιδοτηθούν θα εντάσσονται στη θεματική ενότητα του εμπορίου και όχι στην παροχή υπηρεσιών. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει τη δυνατότητα δαπανών στο ιατρείο μέχρι και έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και το Νομό Θεσσαλονίκης και 65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά του Νομού Αττικής. Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, συγκεκριμένες δαπάνες σε αυτές τις ενέργειες θα λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Τα οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών θα έχουν μικρότερη βαρύτητα και δε θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιχειρήσεις , οι οποίες παρουσίασαν ζημίες για κάποιο έτος.

Πληροφορίες:

Γραμματεία  Π.Κ.Σ

210-5202901, 210-5226769, 2610-623895

Η Πρόεδρος
Αθηνά Τραχήλη

επιστροφή