Επικαιρότητα

22 Μάρ 2016
Έγγραφο προς ΔΑΟΚ Ιωαννίνων για τον κτηνίατρο εκτροφής
18 Μάρ 2016
Πληρωμή κτηνιάτρου με Κάρτα Αγρότη
11 Μάρ 2016
Πρόσβαση κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς
10 Μάρ 2016
Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του ΠΚΣ για το ζήτημα της απαγόρευσης πρόσβασης στην βάση δεδομένων των κτηνιάτρων που δεν έχουν ανανεωμένη άδεια ΓΕΩΤΕΕ
10 Μάρ 2016
Παράταση Προθεσμίας Αυτόματης Ανανέωσης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος
09 Μάρ 2016
Ανακοίνωση για τις έκτακτες αναδρομικές εισφορές στο ΕΤΑΑ
07 Μάρ 2016
ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενημέρωση για εισφορές στο ΤΣΑΥ
03 Μάρ 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
02 Μάρ 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ