«Αίτημα σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»

Το παρακάτω κείμενο συλλογής υπογραφών κατατέθηκε από την ΑΡΠΑ στη Δ.Ε. του Π.Κ.Σ.

«ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Ζητούμε Έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου σύμφωνα με το Άρθρο 10 παρ. 2β του Καταστατικού την Κυριακή 28/5 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 4 Ιουνίου και ώρα 10:30 στα γραφεία του Συλλόγου, Χαλκοκονδύλη 15, με θέματα:

-Μη εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης από τη Διοικούσα Επιτροπή
-Λειτουργία του Συλλόγου και της Διοικούσας
-Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για την παραγραφή οφειλόμενων συνδρομών»

Η Διοικούσα Επιτροπή τελικά, μετά από συζήτηση, αποφάσισε να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 18/6 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 25 Ιουνίου 2006 και ώρα 10:30 στα γραφεία του Συλλόγου, Χαλκοκονδύλη 15. Οι σχετικές επιστολές έχουν ήδη αποσταλεί προς τα μέλη του Συλλόγου.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗ Γ.Σ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Η Δ.Ε. του Π.Κ.Σ.

επιστροφή