«Πρόγραμμα στειρώσεων στη Θεσσαλονίκη»

Επιστολή ΠΚΣ προς ΣΚΜΖΘ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ,
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 15, 10432
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-5226769

Aθήνα 12/5/06           Α.Μ. 596

Προς ΣΚΜΖΘ,

Μετά τις εξελίξεις στο διαδημοτικό πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα του ν. Θεσσαλονίκης η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου αποφάσισε να σας απευθύνει κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις:

Α) οι κτηνίατροι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου που δεν είναι γραμμένοι στον ΣΚΜΖΘ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για τα αδέσποτα που είναι σε εξέλιξη και έχει πάρει ο Σύλλογός σας με ανάθεση

Β) Υπάρχει η πρόθεση από την πλευρά του ΣΚΜΖΘ να καταλήξει σε κοινή πρόταση με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο  στον επόμενο μειοδοτικό διαγωνισμό για το διαδημοτικό πρόγραμμα στειρώσεων του ν. Θεσσαλονίκης;

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ                                       Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ     

επιστροφή