«Σύσκεψη στο ΥΑΑΤ για την αγορά των κτηνιατρικών φαρμάκων»

Ενημέρωση από την Πρόεδρο του ΠΚΣ Α. Τραχήλη

Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά των κτηνιατρικών φαρμάκων κλπ

Αθηνά Τραχήλη, Πρόεδρος Π.Κ.Σ.

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2006 και ώρα 10.00’, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου για μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ευρεία σύσκεψη με θέμα την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται στην αγορά των κτηνιατρικών φαρμάκων και τη στήριξη και προστασία του Έλληνα κτηνοτρόφου.
Η σύσκεψη έγινε υπό την προεδρία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρου Κοντού και συμμετείχαν σ΄ αυτήν ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. κ. Δημήτριος Γαλαμάτης, κτηνίατρος στο επάγγελμα, ο πρόεδρος του Εθνικού οργανισμού φαρμάκων κ. Δ. Βαγιωνάς, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Γ. Δημόπουλος, η πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου κ. Αθηνά Τραχήλη, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Λάρισας κ. Μ. Τζιότζιος, ο πρόεδρος και μέλη του Συνδέσμου Εισαγωγέων κτηνιατρικών φαρμάκων, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΣΥΔΑΣΕ καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Από τον Υφυπουργό κ. Κοντό έγινε παρουσίαση του θέματος και τονίστηκε ιδιαίτερα το πρόβλημα του κόστους των κτηνιατρικών φαρμάκων στη χώρα μας, το οποίο φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στο συνολικό κόστος των κτηνιατρικών προϊόντων. Τόνισε ότι η νέα ΚΑΠ αποτελεί πρόκληση για την Ελληνική κτηνοτροφία και οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να συνδράμουν για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο και έγιναν σχετικές τοποθετήσεις από τους:

Από τους εκπροσώπους των εισαγωγέων κτηνιατρικών φαρμάκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στους καταλόγους χονδρικής πώλησης των κτηνιατρικών φαρμάκων, οι οποίοι κατ΄ αυτούς δεν αποδίδουν την πραγματικότητα, είναι ενδεικτικοί και οι πραγματικές τιμές χονδρικής, είναι σημαντικά κατώτερες αυτών που αναγράφονται στον κατάλογο, λόγω εκπτώσεων που γίνονται στους ασχολούμενους με τη λιανική πώληση των φαρμάκων.

Ανέφεραν ότι από τα κέρδη των εταιριών χρηματοδοτούνται κτηνιατρικά σεμινάρια και συνέδρια, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ενημέρωση και επιμόρφωση των κτηνιάτρων.

Τόνισαν επίσης ότι οι αυξημένες τιμές των κτηνιατρικών φαρμάκων, οφείλονται και στο ότι οι κτηνίατροι δεν πληρώνονται για την επίσκεψη και για το λόγο αυτό επωφελούνται των εκπτώσεων που τους κάνουν οι εταιρίες, ως κόστος της παροχής των υπηρεσιών τους στους κτηνοτρόφους.

Από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, παροτρύνθηκαν οι εκπρόσωποι των εταιριών να συστήσουν ομάδες εργασίας, προκειμένου να φανεί το πραγματικό κόστος των κτηνιατρικών φαρμάκων και να προτείνουν σχετικά.

Από την πρόεδρο του ΠΚΣ κ. Αθηνά Τραχήλη, έγινε αναφορά στη νέα ΚΑΠ, σε ότι έχει σχέση με την κτηνοτροφία, η οποία φαίνεται ότι θα ωφεληθεί ιδιαίτερα. Για το λόγο αυτό και ήδη με την κατοχύρωση της φέτας ως εθνικό προϊόν, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για θέσπιση μέτρων τα οποία θα αποσκοπούν στην προστασία της κτηνοτροφίας.

Υπάρχουν διακυμάνσεις στις τιμές των κτηνιατρικών φαρμάκων οι οποίες οφείλονται κατά βάση στο ότι οι χονδρικές τους τιμές δεν είναι ενιαίες σε όλη τη χώρα, αλλά εξαρτώνται από την έκπτωση που κάνουν οι εταιρίες στις τιμές του τιμοκαταλόγου χονδρικής και στον αριθμό των κτηνιάτρων που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή.

Οι κτηνίατροι των παραγωγικών ζώων ση χώρα μας, δεν αμείβονται για την παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους κτηνοτρόφους, εφόσον χορηγούν και τα σχετικά φάρμακα για την περίθαλψη των υπό εξέταση ζώων. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ότι την έκπτωση που κάνουν οι εταιρίες στα φάρμακα, την καρπούνται οι κτηνίατροι σαν παροχή υπηρεσιών, η έκπτωση δεν είναι η ίδια για όλους, αλλά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Τονίστηκε ότι ως έχει σήμερα, η αγορά του κτηνιατρικού φαρμάκου είναι στρεβλή και πρέπει να εξυγιανθεί. Παρότρυνε δε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να καταπολεμήσει την παράνομη διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων, η οποία δεν αποτελεί αμελητέα ποσότητα, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους στη δημόσια υγεία, για την προστασία των καταναλωτών.

Οι κτηνίατροι θα στηρίξουν κάθε προσπάθεια του Υπουργείου που θα αποβλέπει στην εξυγίανση της αγοράς του κτηνιατρικού φαρμάκου.

Από τον πρόεδρο του ΕΟΦ κ. Δ. Βαγιωνά, αναφέρθηκε ότι η αγορά του κτηνιατρικού φαρμάκου είναι στρεβλή και ότι πρέπει να διαχωριστεί η λιανική πώλησή τους, από την παροχή υπηρεσιών των κτηνιάτρων προς τους κτηνοτρόφους. Από τον Υφυπουργό απαντήθηκε ότι το περασμένο καλοκαίρι ψηφίστηκε νόμος, ο οποίος επιτρέπει στους κτηνιάτρους να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα και το θέμα αυτό θεωρείται λήξαν.

Από τον εκπρόσωπο του ΣΥΔΑΣΕ, εκφράστηκαν τα ίδια.

Επίσης τα ίδια εκφράστηκαν και από τον εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο οποίος επί πλέον αναφέρθηκε λεπτομερώς στη διαπλοκή που είχε αναπτυχθεί κατά το παρελθόν στο κύκλωμα εμπορίας των κτηνιατρικών φαρμάκων και τόνισε ότι θεωρεί σήμερα το κτηνιατρικό φάρμακο ακριβό στη χώρα μας.

Από τον Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου κ. Β. Μπατζιλιώτη, παρουσιάστηκαν συγκριτικά παραδείγματα χονδρικών τιμών των κτηνιατρικών φαρμάκων στη χώρα μας με αυτές σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως σε εμβόλια και ανθελμινθικά. Η αγορά της χώρας μας συγκριτικά με τις άλλες αγορές είναι ακριβή. Τόνισε ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί και πρέπει να δοθεί άμεση λύση προς όφελος της κτηνοτροφίας και της οικονομίας γενικότερα.

Από τον εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων, αναφέρθηκε ότι στον τομέα διακίνησης του κτηνιατρικού φαρμάκου, η κατάσταση είναι απαράδεκτη, οι τιμές τους είναι πολύ ακριβές και πρέπει επειγόντως να βρεθεί λύση. Τόνισε επίσης την έλλειψη κτηνιάτρων στην ύπαιθρο.

Μετά τη σύσκεψη, από το Υπουργείο εκδόθηκε το παρακάτω Δελτίο Τύπου.

«Αθήνα, 16.03.2006
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός προήδρευσε σήμερα σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο με θέμα την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται στην αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων και τη στήριξη και προστασία του εισοδήματος του Έλληνα κτηνοτρόφου.
 
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου για μείωση του κόστους παραγωγής των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, μετείχαν ο κτηνίατρος Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας κ. Δ. Γαλαμάτης, ο Πρόεδρος του  Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ. Δ. Βαγιωνάς, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Γ. Δημόπουλος, ο Πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Λάρισας κ. Μ. Τζιότζιος, η Πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου Ελλάδας κ. Α. Τραχήλη, ο Πρόεδρος και μέλη του Συνδέσμου Εισαγωγέων κτηνιατρικών φαρμάκων, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΣΥΔΑΣΕ, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκαν τα εξής:
·      Παρατηρούνται φαινόμενα στρεβλώσεων στην εγχώρια αγορά των κτηνιατρικών φαρμάκων. Ειδικότερα, έχουν διαπιστωθεί διαφορές μεταξύ των τιμών εισαγωγής και των τιμών χονδρικής πώλησης τους καθώς και διαφορές τιμών από περιοχή σε περιοχή και από παραγωγό σε παραγωγό.
·     Υπάρχει διαφορά μεταξύ των τιμών των κτηνιατρικών φαρμάκων στην Ελλάδα και των ιδίων ή αντίστοιχων σκευασμάτων σε άλλες χώρες της ΕΕ.
 
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα αυτά και να προστατευθεί και στηριχθεί περαιτέρω το εισόδημα των ελλήνων κτηνοτρόφων, αποφασίστηκε, σε πρώτη φάση, να  αναληφθούν οι παρακάτω πρωτοβουλίες:
1.     Να εξεταστεί η δυνατότητα αναγραφής ενδεικτικής τιμής στα κτηνιατρικά φάρμακα
2.     Να πραγματοποιηθούν αυστηροί και συντονισμένοι έλεγχοι στην αγορά και να γίνει έρευνα κοστολόγησης στις εταιρίες που παράγουν και διακινούν κτηνιατρικά φάρμακα,
3.      Να εξαντληθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τα  περιθώρια που υπάρχουν για συμπίεση των τιμών των κτηνιατρικών φαρμάκων
 Ο Υφυπουργός, μετά το πέρας της σύσκεψης, δήλωσε τα εξής:
 « Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην αγορά των κτηνιατρικών φαρμάκων. Στόχος της προσπάθειας που κάνουμε είναι μέσα από συντονισμένες δράσεις να καθιερώσουμε υγιείς κανόνες ανταγωνισμού και  στα κτηνιατρικά φάρμακα, όπως ήδη έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και με άλλους συντελεστές τους κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Ελπίζουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ανταποκριθούν με ευθύνη στην  προσπάθεια που κάνουμε. Τους καλούμε να την στηρίξουν για να βγάλουμε την ελληνική κτηνοτροφία από τα αδιέξοδα του παρελθόντος και να την κάνουμε περισσότερο ανταγωνιστική».Πρέπει να τονισθεί ότι πράγματι ως έχει σήμερα η αγορά του κτηνιατρικού φαρμάκου στη χώρα μας, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα δεδομένα της εποχής μας, οι τιμές παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις με αυτές των αντίστοιχων φαρμάκων σε πολλές χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένου δε υπόψη και της διαφοράς του οικονομικού επιπέδου που υπάρχει, το κόστος των κτηνιατρικών φαρμάκων στον κτηνοτρόφο, συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της τιμής των κτηνιατρικών προϊόντων, δυσανάλογα με αυτό στα άλλα κράτη – μέλη. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη, η πρωτοβουλία του Υπουργείου για λύση του προβλήματος, ομαλοποίηση και ορθολογισμό της αγοράς, να συνεχισθεί και μέσα από το διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, να δοθεί σύντομα η πρέπουσα λύση.
Οι συνέπειες για το κλάδο μας, θα είναι θετικές, θα προβληθεί το έργο που προσφέρουμε στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής, στη χώρα μας, κτηνοτροφίας και θα σταματήσει η παράνομη διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων, η οποία σήμερα γίνεται σε βάρος μας, με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και τελικά αποβαίνει σε βάρος του κτηνοτρόφου και του καταναλωτή γενικότερα.
Ανάλογη πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκδηλώθηκε και στον τομέα διακίνησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η οποία είχε θετικά αποτελέσματα. Σχετικό με το αντικείμενο αυτό, είναι το από 13-03-2006 δελτίο τύπου του Υπουργείου, στο οποίο φαίνονται σημαντικές μειώσεις στις τιμές χονδρικής πώλησης των προϊόντων αυτών.

«Αθήνα 13/03/2006
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός παρουσίασε σήμερα λίστα με 47 φυτοπροστατευτικά προϊόντα, στα οποία διαπιστώθηκαν σημαντικές μειώσεις στις τιμές χονδρικής πώλησής τους, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στην εγχώρια αγορά οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

(Σ.Σ. Ακολουθεί πίνακας με τα 47 φυτοπροστατευτικά προιόντα των οποίων η χονδρική τιμή μειώθηκε από 2% - 51%)

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι μειώσεις αυτές στις τιμές των εν λόγω προϊόντων είναι αποτέλεσμα:
1.    Του εξαντλητικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον κλάδο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τους παράγοντες της εγχώριας αγοράς, που πραγματοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα τελευταία δύο χρόνια, με στόχο την συμβολή όλων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια αγορά και την βελτίωση του εισοδήματος του Έλληνα αγρότη.
2.    Των σημαντικών Αποφάσεων και δράσεων του Υπουργείου προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των στρεβλώσεων στην εγχώρια αγορά φυτοφαρμάκων και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας.
3.    Των ενεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που στόχο έχουν να στηρίξουν τις προσπάθειες μαζικών προμηθειών αγροτικών εφοδίων, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του κόστους των αγροτικών εφοδίων και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά.
Καταλήγοντας ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι:
«Νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση για τα έως τώρα αποτελέσματα των προσπαθειών μας, που έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς.
Τα πρώτα αποτελέσματα των προσπαθειών μας, μας ικανοποιούν ιδιαιτέρως και μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε το έργο μας για την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Στόχος μας είναι να διευκολυνθεί ο αγρότης να έχει στη διάθεση του όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε., σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που ισχύουν στην εγχώρια αγορά. Οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν και ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν ακόμα περισσότεροι παράγοντες στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να δει πολύ σύντομα ο Έλληνας αγρότης ακόμα μεγαλύτερη διαφορά στο κόστος παραγωγής των προϊόντων του».


επιστροφή