«Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Κτηνιάτρων με ΠΑΣΕΓΕΣ 2008-2009»

Για κτηνιάτρους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού.
Υπεγράφη στην Αθήνα στις 12/9/2008 η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Η Σύμβαση που ρυθμίζει την αμοιβή των απασχολούμενων κτηνιάτρων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού, ισχύει από την 1/1/2008 έως την 31/12/2009.

Όλη τη σύμβαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΠΑΣΕΓΕΣ (110 ΚΒ)
επιστροφή