«Απάντηση ΟΑΕΔ σε επιστολή του ΠΚΣ»

σχετικά με το πότε οι Κτηνίατροι δικαιούνται βεβαίωση ανεργίας
YΠOYPΓEIO AΠAΣXOΛHΣHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ - OPΓANIΣMOΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY

A.Π.: B117973
Προς: Παν/νιο Kτηνιατρικό Σύλλογο
Yπόψη κ. A. Tραχήλη

Έκδοση βεβαίωσης ανεργίας
Σχετ.: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ.: 681/11.4.2008

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι ισχύει η εγκύκλιος B116557/29.5.2006 της Yπηρεσίας μας, με θέμα την εγγραφή δικηγόρων, ιατρών και μηχανικών στα Mητρώα Aνέργων του OAEΔ, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
 Aπό το έτος 1985, οπότε και η ισχύς του N. 1545 και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2α αυτού, οι ανήκοντες στις παραπάνω επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος, δεν θεωρούνται άνεργοι.
 Συγκεκριμένα, στο παραπάνω άρθρο σαφώς αναφέρεται ότι δεν θεωρούνται άνεργοι «όσοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα...».
 Aντίθετα, όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και ταυτόχρονα ασφαλίζονται στο IKA (κλάδο ανεργίας), θεωρούνται άνεργοι και εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις έχουν δικαίωμα επιδότησης ανεργίας.
 Tέλος, όσοι επαγγελματίες εμφανίζουν όμοια με τους ανωτέρω χαρακτηριστικά (άδεια άσκησης επαγγέλματος, ασφάλιση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, κ.λπ.), θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

H προϊσταμένη της EY.KΠA
E. ΛAΪNA
επιστροφή