«Απολογισμός Δ.Ε. του Π.Κ.Σ.», Ιανουάριος 2007

...για τη διετία 2004-2006

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2004-2006

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η Δ.Ε. του Π.Κ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα τον Φεβρουάριο του 2004, όπως και οι προηγούμενες διοικούσες προσπάθησε να δραστηριοποιηθεί σε κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της με κύρια επιδίωξη την αναβάθμιση του συλλόγου μας και την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας.

Βασικός της στόχος ήταν και είναι ο σύλλογος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μελών του και με τη δράση του και τις τεκμηριωμένες προτάσεις του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας να καταξιωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων μας.

Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής καθώς και οι εξελίξεις που απορρέουν από τη διεθνοποίηση των οικονομιών και την ένταξη νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στη χώρα μας, όσον αφορά τον κλάδο μας.

Στο πλαίσιο αυτό ο κτηνίατρος καλείται να διαδραματίσει ένα πολλαπλό ρόλο στους τομείς της Δημόσιας Υγείας και Ευζωίας των ζώων καθώς και της ασφάλειας τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή έως το πιάτο του καταναλωτή.

Η νέα Κ.Α.Π. (Κοινή Αγροτική Πολιτική) αφενός μεν επιβάλει ελέγχους ώστε οι επιδοτούμενες κτηνοτροφικές δραστηριότητες να παράγουν προϊόντα με ασφαλείς πρακτικές για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον, αφετέρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη επενδύσεων που συνδέονται με την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων είτε Βιολογικής Παραγωγής είτε ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Η Δ.Ε. του Π.Κ.Σ. σας παραθέτει τον ακόλουθο απολογισμό δράσης με την πεποίθηση ότι έχοντας την αναγκαία από μέρους σας στήριξη θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.

1. Οργάνωση και Δομή του Συλλόγου

 • Ολοκληρώνεται η ενοποίηση των μητρώων των μελών του συλλόγου και ταυτόχρονα γίνεται εκκαθάριση μητρώων, διαγραφή, απογραφή των μελών και επικαιροποίηση των στοιχείων.
 • Αποφασίσθηκε και προσελήφθηκε υπάλληλος για τις ανάγκες του Παραρτήματος Βορείου. Ελλάδος.
 • Ολοκληρώθηκε ο εξοπλισμός των γραφείων του συλλόγου με αγορά νέων επίπλων, νέου fax και σε συνδυασμό με την εσωτερική ανακαίνιση επιτυγχάνοντας την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων (π.χ. έγκαιρη καταχώρηση των μικροτσίπ στη βάση δεδομένων, πληρέστερη εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση της Κτηνιατρικής πράξης).
 • Ενδυναμώθηκαν οι σχέσεις με το ΣΚΜΖΑ και πραγματοποιήθηκαν επαφές με το ΕΚΜΖΘ για τη δημιουργία ενιαίου συλλόγου.
 • Τέλος πραγματοποιήθηκε οριστική τακτοποίηση της φορολογικής εκκρεμότητας του Συλλόγου αποτρέποντας τον κίνδυνο επιβολής πολύ μεγάλου προστίμου (πάνω από 100.000 ευρώ) με την ταυτόχρονη απαλλαγή από τη φορολογία δραστηριοτήτων που ενδεχομένως θα τον μετέτρεπαν από μη κερδοσκοπικό σε κερδοσκοπικό σωματείο.
 • Έγινε μηχανοργάνωση του λογιστηρίου του συλλόγου από τον νέο λογιστή και έτσι τα βιβλία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στα γραφεία μας πράγμα που διευκολύνει κατά πολύ την παρακολούθηση των οικονομικών του συλλόγου

2. Τομέας του Ελεύθερου Επαγγέλματος

Μετά από συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους παράγοντες της πολιτείας επετεύχθη:

 • Δια νόμου παράταση της προθεσμίας αδειοδότησης των Κτηνιατρείων και Κλινικών.
 • Ψήφιση σχετικής τροπολογίας στο Ν. 3399 για το Κτηνιατρικό Φάρμακο, με βάση την οποία λύθηκε χρόνιο πρόβλημα του κλάδου μας και οι συνάδελφοι μπορούν να χορηγούν λιανικώς κτηνιατρικά φάρμακα ελεύθερα χωρίς απαγορεύσεις και περιορισμούς και χωρίς να υποχρεούται να κατέχουν «Άδεια λιανικής πώλησης», αλλά απλά διαθέτοντας «Άδεια Λειτουργίας Κτηνιατρείου» και τηρώντας τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για τα φάρμακα που χορηγούν. Αμέσως μετά την ψήφιση του Ν. 3399/2005 ο σύλλογος προέβη στην έκδοση και δωρεάν διανομή στους συναδέλφους που ασχολούνται με τα παραγωγικά ζώα «εντύπων χορήγησης κτηνιατρικών φαρμάκων» προκειμένου να τηρούν αποδεικτικά στοιχεία για τα φάρμακα που χορηγούν. Το έντυπο απεστάλη στο Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγιναν κάποιες μικροδιορθώσεις και το περιεχόμενό του (Καθορισμός Κτηνιατρικής Συνταγής) θα ενσωματωθεί στο προσεχές Σχέδιο Νόμου για την Κτηνοτροφία. Ο Σύλλογός μας δέχθηκε τα συγχαρητήρια τόσο των συναδέλφων αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου για το παραπάνω εγχείρημα.
 • Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες αρμοδίως με τη συνεργασία κατά περίπτωση του ΓΕΩΤΕΕ και των συναδέλφων Βουλευτών για άμεση εφαρμογή του Π.Δ. 344 που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας και ώστε να μην αποκλείονται οι κτηνίατροι από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση και στα ΤΕΕ καθώς και να προσλαμβάνονται στα Νοσοκομεία.
 • Επετεύχθη η δυνατότητα συμμετοχής των Κτηνιάτρων στο σύστημα Παροχής Αγροτικών Συμβουλών ενώ αρχικά δεν προβλεπόταν στο προσχέδιο της σχετικής υπουργικής απόφασης.
 • Απεστάλη επιστολή διαμαρτυρίας σε πολλά μη προβλεπόμενα από το νόμο καταστήματα που διακινούν παρανόμως Κτηνιατρικά Φάρμακα, π.χ. pet-shop, ζωοτροφάδικα, μετά τη νόμιμη για τον Κλάδο μας κατοχύρωση της διακίνησης φαρμάκων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου μας ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των χονδρεμπόρων κτηνιατρικών φαρμάκων προκειμένου να ελεγχθεί η παράνομη διακίνησή τους και να σταματήσει αυτή οριστικά μέχρι τέλους του έτους.
 • Απεστάλη επιστολή διαμαρτυρίας στην ΚΑΦΕ για την μη συμμετοχή του συλλόγου στις αρχικές συσκέψεις των υπηρεσιακών παραγόντων με θέμα τον καθορισμό της κτηνιατρικής συνταγής παραγωγικών ζώων.
 • Πραγματοποιήθηκαν πολλές συσκέψεις με Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρουσιάσθηκαν σε αυτές τις συσκέψεις τα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα του Κλάδου μας, υπεβλήθησαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται στην αγορά των κτηνιατρικών φαρμάκων και τη στήριξη του Έλληνα κτηνοτρόφου.
 • Απεστάλησαν πολλές επιστολές Διαμαρτυρίας και έγιναν παρεμβάσεις αρμοδίως σχετικά με όσους εξάγουν παράνομα αδέσποτα ζώα (π.χ. επιστολή Διαμαρτυρίας στο σωματείο «Κιβωτός του Νώε», Γερμανική Πρεσβεία κλπ.).
 • Εστάλη αρχικά επιστολή προς την Πολιτεία να καλυφθεί το κενό της νομοθεσίας, σχετικά με τη μη ύπαρξη ελεγκτικού μηχανισμού για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς, μεταξύ άλλων με διάταξη σε ότι αφορά τη λειτουργία του νεοσύστατου Σώματος της Αγροφυλακής, ώστε αυτή να έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο των διατάξεων που διέπουν τα ζώα συντροφιάς και για τη συνδρομή της στην περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
 • Πρόσφατα κατετέθη νέα πρόταση η οποία και υιοθετήθηκε πλήρως από την Ηγεσία του Υπουργείου έτσι ώστε όλα τα σώματα ασφαλείας να επωμισθούν με την αρμοδιότητα του ελέγχου της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των ζώων συντροφιάς. Ευελπιστούμε ο νέος νόμος να ψηφισθεί σύντομα και να δοθεί η πρέπουσα λύση δεδομένου ότι το μέτρο έχει ατονήσει και οι ιδιοκτήτες ζώων είναι απρόθυμοι να τοποθετήσουν μικροτσίπ στα ζώα τους.
 • Τέλος εστάλη επιστολή Διαμαρτυρίας στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την μη εφαρμογή των Διατάξεων 31 και 32 του Ν. 3399/2005 που διέπουν τη διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων από ορισμένες Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της χώρας μας.
 • Τελευταία υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι στο νέο νόμο για τη διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων θα προστεθεί διάταξη συμπληρωματική η οποία θα προβλέπει την άρση του ασυμβίβαστου πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και παροχής υπηρεσιών καθώς και προσθήκη συμπληρωματικών διατάξεων του Ν. 3170/2003 που αφορούν τον ελεγκτικό μηχανισμό της σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς.

3. Τομέας του Δημοσίου-Μισθωτών

 • Ζητήθηκε από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου η κάλυψη των ελλείψεων σε κτηνιάτρους να γίνει με μόνιμο προσωπικό και όχι με συμβασιούχους.
 • Με παρέμβαση του συλλόγου μας επετεύχθη στελέχωση των νεοσύστατων Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης και με κτηνιάτρους που θα έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης (Ν. 3399/2005).
 • Πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου οι συμβασιούχοι Κτηνίατροι να λαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές (τρίμηνα κλπ.).
 • Αποστολή επιστολή Διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ για τον αποκλεισμό του κλάδου των Κτηνιάτρων από τη δυνατότητα λήψης θέσης Προϊσταμένου στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του Οργανισμού.
 • Υποβολή πρότασης προς την Πολιτική Ηγεσία για τη μονιμοποίηση των συναδέλφων συμβασιούχων μεταξύ των οποίων και εκείνων που προσελήφθηκαν για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών.
 • Ξεκίνησαν οι διαδικασίες και ο Διάλογος με το Υπ. Εργασίας για την ένταξη του επαγγέλματος του Κτηνιάτρου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, κατόπιν συνεργασίας και υποβολής Κοινής πρότασης και με την Π.Ε.Κ.Δ.Υ. Συμμετοχή στις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις της Π.Ε.Κ.Δ.Υ.
 • Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το νέο Πρόεδρο του ΤΣΑΥ, στον οποίο παρουσιάσθηκαν τα προβλήματα του Κλάδου μας όπως το συνταξιοδοτικό για τους εγγεγραμμένους μετά το 1993 καθώς και η ασφαλιστική τακτοποίηση των ανέργων και εποχιακά απασχολούμενων συναδέλφων. Από μέρους του υπήρξε θετική αντιμετώπιση και υπόσχεση για μελλοντικές συναντήσεις και συνεργασίες.
 • Υπεγράφη το Δεκέμβριο του 2006 μαζί με λοιπούς ενδιαφερόμενους συλλόγους καταγγελία της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Γεωτεχνικών που απασχολούνται σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και ταυτόχρονα κατατέθηκαν οι προτάσεις μας για την υπογραφή νέας σύμβασης.

4. Διεθνή εκπροσώπηση

 • Η συμμετοχή του συλλόγου μας διαμέσου των αντιπροσώπων μας στη FVE ήταν σαφέστατα αναβαθμισμένη και η ενημέρωση προς τα μέλη μας πληρέστερη.
 • Επίσης πρέπει να αναφερθεί η ολιγοήμερη (26-27/6/06) παραμονή του Προέδρου και γ.γ. της FVE στη χώρα μας για ανταλλαγή απόψεων με όλους σχεδόν τους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα που αφορούν τον Κλάδο μας.

5. Συνέδρια

 • Συνδιοργανώθηκε με αρκετή επιτυχία με την ΕΚΕ Ημερίδα με θέμα: Marketing και Management του Κτηνιατρικού Επαγγέλματος, το Μάρτιο του 2005 στην Αθήνα.
 • Επίσης πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία 2 Ημερίδες στην Πάτρα με θέματα: α) Οδοντιατρική Μέριμνα των Ζώων Συντροφιάς και β) Οφθαλμολογία.
 • Διοργανώθηκε Ημερίδα στην Τρίπολη σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ και θέματα Διατροφή και Παθολογία των μικρών μηρυκαστικών.
 • Στην Κρήτη πραγματοποιήθηκαν επίσης με μεγάλη επιτυχία Διημερίδα με Θέματα Παθολογικής Ανατομικής, Ημερίδα με Αφορμή τη Γρίπη των Πτηνών και αρχές Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί άλλη μια Ημερίδα με θέματα διατροφής και παθολογίας μικρών μηρυκαστικών.
 • Τέλος μεγάλη επιτυχία είχε και η Διημερίδα που διοργανώθηκε από το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος του συλλόγου τον Δεκέμβριο του 2006 με θέματα που αφορούσαν τόσο τα Ζώα συντροφιάς όσο και τα Παραγωγικά ζώα

6. Προβολή του Συλλόγου

 • Η Κτηνιατρική Ενημέρωση συνέχισε την έκδοσή της υπό νέα συντακτική επιτροπή, καθιερώθηκε νέα πολιτική στην κοστολόγηση των διαφημίσεων και έγιναν αλλαγές στην εσωτερική εμφάνιση του περιοδικού.
 • Η Ιστοσελίδα μας αναβαθμίστηκε ριζικά και τριπλασίασε την επισκεψιμότητα της φθάνοντας τους 100 αναγνώστες κατά μέσο όρο ημερησίως, αφού οι συνάδελφοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τις δραστηριότητες του συλλόγου, για ανακοινώσεις, επαγγελματικά θέματα, νομοθεσία, νέα από ΓΕΩΤΕΕ, FVE και άλλους φορείς.
 • Επίσης ο Κλάδος μας προβλήθηκε αρκετά τα 2 τελευταία χρόνια σε θέματα που αφορούσαν κυρίως τη Γρίπη των Πτηνών, την Ασφάλεια και Υγιεινή των Τροφίμων καθώς και την Παράνομη Διακίνηση και Εξαγωγή Αδέσποτων Ζώων. Εκπρόσωποί μας συμμετείχαν σε ενημερωτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές όπου η ανάγκη το απαιτούσε.

Συνάδελφοι,

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο μικρό διάστημα της θητείας μας πετύχαμε την πραγμάτωση σε μεγάλο βαθμό των στόχων του προγράμματος Δράσης της Διετίας 2004-2006, και για όσα δεν προλάβαμε, τουλάχιστον θέσαμε τις βάσεις για μελλοντική επίλυση τους. Άλλωστε εχθρός του καλού είναι πάντοτε το καλύτερο.

Για να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω επιλέξαμε την ανάληψη και όχι τη μετάθεση των ευθυνών αναγνωρίζοντας τα προβλήματα, προσεγγίσαμε με τεκμηριωμένες θέσεις σημαντικά θέματα, σταθήκαμε κοντά στους συναδέλφους και τα προβλήματά τους, προβάλαμε τα αιτήματά τους, στηρίξαμε τους αγώνες τους.

Επίσης συμμετείχαμε σε φορείς πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού διαλόγου με τεκμηριωμένες απόψεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Βαδίσαμε στην πορεία της αντίληψης που απαιτεί συνένωση δυνάμεων, σύγκλιση και συναίνεση, συμμετοχικές διαδικασίες και ρόλους σε όλους.

Εν κατακλείδι το χρονικό διάστημα που πέρασε έγιναν πολλά, υπολείπονται όμως να γίνουν αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες που διαμορφώνει το νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Υπήρξαν και εκ των πραγμάτων υπάρχουν αδυναμίες και προβλήματα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε εάν θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο μας σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική να συναντηθούν οι προσπάθειες μας με τα όρια των απαιτήσεων των Κτηνιάτρων, της Κοινωνίας και της Πολιτείας.

Γι’ αυτό απαιτείται ένταση προσπαθειών, συνένωση δυνάμεων, διαμόρφωση νέων θέσεων και προτάσεων που να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της Τεχνολογίας, της Αγοράς και της Επιστήμης.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ

επιστροφή