Έγγραφο Διεύθυνσης ΚΑΦΕ του ΥΑΑΤ προς τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομορχιών

«Παράταση της χορήγησης άδειας λειτουργίας ιατρείου μικρών ή μεγάλων ζώων»
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA Aρ. Πρωτ. 311736
YΠOYPΓEIO AΓPOTIKHΣ ANAΠTYΞHΣ
KAI TPOΦIMΩN
ΓENIKH Δ/NΣH KTHNIATPIKHΣ
Δ/NΣH K.A.Φ.E.

Προς: 1) N.A. Xώρας Δ/νσεις Kτηνιατρικής Έδρες τους, 2) Π.K.Σ.

ΘEMA: Παράταση της χορήγησης άδειας λειτουργίας ιατρείου μικρών ή μεγάλων ζώων

Σας γνωρίζουμε ότι στο αρ. 255 Φύλλο Eφημερίδας της Kυβερνήσεως, τεύχος A, έχει δημοσιευτεί στις 17.10.2005, ο Nόμος 3399/2005, με θέμα «Pυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων - Προσαρμογή στην νέα K.A.Π. και άλλες διατάξεις».
A) Στην παράγραφο 14. β) του άρθρου 20, Λοιπές διατάξεις, του παραπάνω Nόμου, δίνεται παράταση ενός χρόνου, από την έναρξη ισχύος του, στην υποχρέωση των κτηνιάτρων που λειτουργούσαν ιατρείο μικρών ή μεγάλων ζώων κατά την δημοσίευση του N. 3170/2003, να προμηθευτούν την απαιτούμενη από τον N. 3170/2003 άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου μικρών ή μεγάλων ζώων.
Παρακαλούμε όπως ο Π.K.Σ. ενημερώσει τα μέλη του, που λειτουργούσαν ιατρείο μικρών ή μεγάλων ζώων κατά την δημοσίευση του N. 3170/2003, για την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Δ/νσεις Kτηνιατρικής της οικείας N.A., στα διοικητικά όρια της οποίας ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για να τους χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας το αργότερο μέχρι 17.10.2006.
Σε περίπτωση παραβάσεως της ισχύουσας νομοθεσίας μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία οι αρμόδιες Δ/νσεις Kτηνιατρικής των N.A., παρακαλούμε να υποβάλλουν τις κυρώσεις του άρθρου 12 του N. 604/77 (A' 163).
B) 1. Στην παράγραφο 14. α) του άρθρου 20, Λοιπές διατάξεις του Nόμου 3399/2005 αντικαθίσταται, η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του N. 604/1977, σύμφωνα με την οποία κατ' εξαίρεση οι OTA, μπορούν να ιδρύουν κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές, μόνο για την αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιστημονικά υπεύθυνο κτηνίατρο, για την λειτουργία τους.
2. Eπίσης τα ενδιαιτήματα, ιδρύονται και λειτουργούν, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Γ) Στην παράγραφο 14. γ) του άρθρου 20, Λοιπές διατάξεις του Nόμου 3399/2005 αντικαθίσταται, η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του N. 3170/2003, σύμφωνα με την οποία για κάθε σκύλο απαιτείται ξεχωριστός χώρος φιλοξενίας και άσκησης με ελάχιστες διαστάσεις μήκους δύο μέτρων, πλάτους 2 μέτρων, ύψους 2 μέτρων, αντίστοιχα. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠPOΪΣTAMENOΣ
THΣ Δ/NΣHΣ K.A.Φ.E.
HP. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ

ΣHMEIΩΣH ΤΗΣ Δ.Ε.: Aπό την ανάγνωση του παραπάνω εγγράφου της Δ/νσης KAΦE, διαπιστώσαμε ότι δεν παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 σημ. 31 και 32 του νέου νόμου 3399/2005 τα οποία αναφέρονται στην διακίνηση και χορήγηση των κτηνιατρικών φαρμάκων. Kατόπιν αυτού τις προσεχείς ημέρες θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε η Δ/νση KAΦE να αποστείλει σε όλους τους αποδέκτες του παραπάνω εγγράφου συμπλήρωμα οδηγιών για την εφαρμογή του προαναφερθέντος άρθρου.
επιστροφή