«Νέο Δ.Σ.»

Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων
ΣYNΔEΣMOΣ ANTIΠPOΣΩΠΩN    
EIΣAΓΩΓEΩN KAI ΠAPAΣKEYAΣTΩN    
KTHNIATPIKΩN ΦAPMAKΩN
HAVEPHARM    

Kύριοι,

Σας πληροφορούμε ότι κατηρτήσθη σε σώμα το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις εκλογές της 20-3-2006 ως ακολούθως:

    ΠPOEΔPOΣ                         ΣTAMATHΣ MΠAPMΠATIΩTHΣ
    ANTIΠPOEΔPOΣ                 KAΛΛIOΠH TΣIOΛAKH
    ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ    ΓPHΓOPHΣ MΠITZAΣ
    TAMIAΣ                                BAΣIΛHΣ KAΛAMIΩTHΣ
    MEΛH                                   XAPHΣ TZΩPTZAKHΣ
                                                 ΦΩTEINH ΣTAMATEΛATOY
                                                 ΘEOΔΩPOΣ ΛEBENTOΣ

Mετά τιμής
O Γ. Γραμματέας
ΓPHΓ. MΠITZAΣ
επιστροφή