16/12/2022

Διευκρινίσεις επί του ζητήματος εγγραφής κτηνίατρων στο ΓΕΜΗ

Αθήνα, 16/12/22

Αρ. Πρωτ.: 2105

ΓΕΜΗ


Θέμα: Διευκρινίσεις επί του ζητήματος εγγραφής κτηνίατρων στο ΓΕΜΗ


Η ανάρτηση στις 15/12/22 χρησιμεύει ως απάντηση προς τους υπαλλήλους ΓΕΜΗ οι οποίοι σε κάποιες περιοχές της χώρας απαιτούν αναδρομικές συνδρομές κτηνιάτρων. 

Όσον αφορά την υποχρέωση ή μη των κτηνιάτρων να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμόν 2091/2022 ανάρτησή μας.

https://www.hva.gr/el/article.php?id=2145

Συνοπτικά επαναλαμβάνουμε ότι όσοι κτηνίατροι ασκούν αποκλειστικά το κτηνιατρικό επάγγελμα δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής. 

‘Όσοι όμως έχουν και άλλες ΚΑΔ στις δραστηριότητές τους πρέπει οι λογιστές τους να ελέγξουν αν οι ΚΑΔ αυτοί αναφέρονται στην υπ. αριθμόν 44070/28.4.2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δημοσιευμένη στο ΦΕΚ με αριθμό 2226/β/6.5.22. Αν αναφέρονται τότε είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ.


Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Κ.Σ.

Ηλιού Χρήστος 


επιστροφή