10/05/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΚατά τη διάρκεια της κατάρτισης του σχεδίου νόμου που αφορά στο  νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς ζητήθηκαν από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα οι θέσεις του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ.), οι οποίες μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής δημοσιοποιήθηκαν (http://www.hva.gr/el/article.php?id=1884) και κωδικοποιημένες απεστάλησαν στον αρμόδιο επί του σχεδίου νόμου φορέα, στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Μελετώντας το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, διαπιστώνουμε ότι αρκετές εκ των προτάσεων και θέσεων μας έχουν γίνει πλήρως αποδεκτές, άλλες ελήφθησαν υπόψη ώστε το υπό κρίση νομοσχέδιο να προσεγγίζει τις θέσεις μας, ενώ άλλες από τις εισηγήσεις μας δεν έγιναν δεκτές, κάτι που θα επιδιώξουμε να συμβεί, με δυναμικές παρεμβάσεις, το επόμενο διάστημα και πριν την τελική διαμόρφωση και ψήφιση του σχεδίου νόμου. 

Χαιρετίζουμε το γεγονός της αντιμετώπισης του Π.Κ.Σ. ως σημαντικού θεσμικού οργάνου, αφού στο νομοσχέδιο αναφέρεται ρητά ότι εκτός των κτηνιάτρων που θα είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, των υπαλλήλων των Δήμων και των Υπουργείων, πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ορίζονται και οι υπάλληλοί του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

Στο δε άρθρο 33 ορίζεται ότι στην ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων νόμου θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του Π.Κ.Σ. 

Είναι προφανές και γίνεται αντιληπτό από τους υπεύθυνους φορείς της κυβέρνησης ότι ο Π.Κ.Σ. πρέπει να είναι ο κύριος συνομιλητής και να έχει κομβικό ρόλο σε θέματα που αφορούν την ευζωία των ζώων. 

Σχετικά με τα επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου, επισημαίνουμε κατωτέρω τις κυριότερες αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, όπου ελήφθησαν υπόψη οι τεκμηριωμένες θέσεις μας.

•Στο άρθρο 2 έγινε δεκτό ότι ο κτηνίατρος είναι ο μόνος αρμόδιος για να κρίνει τη σοβαρότητα ενός νοσήματος βάσει σχετικής γνωματεύσεως, καθώς και για τον χαρακτηρισμό του ως επικίνδυνο. 

•Στο άρθρο 4 η δυνατότητα δωρεάν σήμανσης δεσποζομένων ζώων από τον Δήμο, με όριο εισοδήματος του κηδεμόνα τα 10.000 ευρώ, τροποποιήθηκε με όριο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Βέβαια, συνεχίζουμε να διατυπώνουμε την επιφύλαξη ότι αν κάποιος δε διαθέτει τα στοιχειώδη για την επιβίωση του, με δυσκολία θα είναι σε θέση να προσφέρει τα αναγκαία για τη θεραπεία ενός ζώου. 

•Στο ζήτημα της υποχρεωτικότητας της στείρωσης, ναι μεν δεν αποσύρθηκε η σχετική διάταξη, αλλά και με την αντίδρασή μας αναβάλλεται η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να στειρώσει τα ζώο του μέχρι εν τέλει την 1/9/2024. Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε αντίθετοι των διατάξεων περί αναγκαστικών στειρώσεων των ζώων. 

•Στο άρθρο 7 περί αρμοδιοτήτων των Δήμων μετά την έντονη αντίδρασή μας απαλείφθηκε η δυνατότητα στειρώσεων σε κινητές μονάδες. Σχετικά δε με τη συμμετοχή εθελοντών κτηνιάτρων σε προγράμματα στειρώσεων, εμμένουμε στην αρχική μας τοποθέτηση, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το 90% των αλλοδαπών εθελοντών κτηνιάτρων που εμπλέκονται στα προγράμματα εθελοντικών στειρώσεων είναι αμειβόμενοι κτηνίατροι που λαμβάνουν αποζημίωση ή είναι υπάλληλοι Μ.Κ.Ο. ή άλλων οργανισμών. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα κτηνιάτρων που βρίσκονται στη χώρα μας για αρκετά διαδοχικά 20ήμερα εντός του ίδιου έτους εδώ και πολλά χρόνια, ενώ ενδιάμεσα βρίσκονται για τον ίδιο λόγο σε άλλες χώρες. Για τον λόγο αυτό εθελοντές αλλοδαποί κτηνίατροι που διενεργούν στειρώσεις θα πρέπει να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους νόμιμα εργαζόμενους κτηνιάτρους στη χώρα μας, όπως φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς επίσης  και να εγγράφονται στον Π.Κ.Σ.

•Στο άρθρο 18 περί αντιμετώπισης λεϊσμανίασης, μετά από παρέμβασή μας προστέθηκε η δυνατότητα ευθανασίας σε περίπτωση μη αναστρέψιμης πορείας και για τα αδέσποτα ζώα


Με αποκλειστικό γνώμονα  την προστασία της ευζωίας των ζώων και της Δημόσιας Υγείας αλλά και τη απαρέγκλιτη προάσπιση του κτηνιατρικού λειτουργήματος, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε έως ότου γίνει αποδεκτό το σύνολο των προτάσεων, θέσεων και παρατηρήσεων μας (http://www.hva.gr/el/article.php?id=1884)

Τις προσεχείς μέρες, επίσης, θα ακολουθήσει αναλυτική και ανά άρθρο τοποθέτηση του Π.Κ.Σ. επί του συνόλου του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.


 


επιστροφή