19/06/2007

«Πρόσκληση για ΓΣ και προτεινόμενα Προγράμματα Δράσεις για τη διετία 2007 και 2008», Ιούνιος 2007


Το υπερψηφισθέν και προτεινόμενο από τη Δ.Ε. Πρόγραμμα Δράσης της πλειοψηφούσας παράταξης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ (ΑΚΚΙ) Πρόγραμμα Δράσης 2007-2008 ΑΚΚΙ (58 ΚΒ)

Τα προτεινόμενα από τις άλλες δύο Παρατάξεις Προγράμματα μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ (ΑΡΠΑ) Πρόγραμμα Δράσης 2007-2008 ΑΡΠΑ (44ΚΒ) και εδώ (ΠΔΚΚ) Πρόγραμμα Δράσης 2007-2008 ΠΔΚΚ (56ΚΒ)
επιστροφή