Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Nέα

Έγγραφο προς ΔΑΟΚ Ιωαννίνων για τον κτηνίατρο εκτροφής
Έγγραφο προς ΔΑΟΚ Ιωαννίνων για τον κτηνίατρο εκτροφής
Πληρωμή κτηνιάτρου με Κάρτα Αγρότη
Πληρωμή κτηνιάτρου με Κάρτα Αγρότη
Γενική Συνέλευση Παραρτήματος Π.Κ.Σ. Αττικής και Νησιών στις 3-4-2016.
Γενική Συνέλευση Παραρτήματος Π.Κ.Σ. Αττικής και Νησιών στις 3-4-2016.
"Ακτινοπροστασία κατά τη χρήση κλασικών ακτινογραφικών συστημάτων στην Κτηνιατρική"
Πρόσβαση κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς
Πρόσβαση κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς
Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του ΠΚΣ για το ζήτημα της απαγόρευσης πρόσβασης στην βάση δεδομένων των κτηνιάτρων που δεν έχουν ανανεωμένη άδεια ΓΕΩΤΕΕ
Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του ΠΚΣ για το ζήτημα της απαγόρευσης πρόσβασης στην βάση δεδομένων των κτηνιάτρων που δεν έχουν ανανεωμένη άδεια ΓΕΩΤΕΕ
Παράταση Προθεσμίας Αυτόματης Ανανέωσης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος
Παράταση Προθεσμίας Αυτόματης Ανανέωσης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος
Ανακοίνωση για τις έκτακτες αναδρομικές εισφορές στο ΕΤΑΑ
Ανακοίνωση για τις έκτακτες αναδρομικές εισφορές στο ΕΤΑΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενημέρωση για εισφορές στο ΤΣΑΥ
ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενημέρωση για εισφορές στο ΤΣΑΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Top