Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935
zoetis.gr
ceva.com
  • ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 900182000511993, ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ, ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΤΑΤΟΤΗΤΑΣ 982000196963166, ΠΟΪΝΤΕΡ, ΘΗΛΥΚΟ, ΣΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙ
  • ΧΑΘΗΚΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕ ΚΟΡΣΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ Α.Μ 639000010716211. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-6820120
  • ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 4/10 ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΕΚΙΝΟΥΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 900164000642890. ΤΗΛ. ΕΠ
  • ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 5/10 ΣΤΟ Π. ΦΑΛΗΡΟ ΓΚΕΚΑΣ ΗΜΙΑΙΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 900062000226411.

Επικαιρότητα

Top