Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Χρήσιμα Άρθρα

Μη υποχρέωση εγγραφής κτηνιάτρων στο Εμπορικό Επιμελητήριο
Μη υποχρέωση εγγραφής κτηνιάτρων στο Εμπορικό Επιμελητήριο
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για άδεια ίδρυσης ιατρείου, γραφείου παραγωγικών ζώων, λιανική/χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων, καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εκτέλεσης προγράμματος σπερματέγχυσης και συγχρονισμού οίστρου σε ζώα αναπαραγωγής κ.λπ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για άδεια ίδρυσης ιατρείου, γραφείου παραγωγικών ζώων, λιανική/χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων, καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εκτέλεσης προγράμματος σπερματέγχυσης και συγχρονισμού οίστρου σε ζώα αναπαραγωγής κ.λπ.
Τηλεοπτικό σποτ επιστημονικών φορέων για το ασφαλιστικό
Παρατάσεις πληρωμής εισφορών ΤΣΑΥ χωρίς επιβαρύνσεις
Παρατάσεις πληρωμής εισφορών ΤΣΑΥ χωρίς επιβαρύνσεις
Αλλαγές στους όρους μετακίνησης ζώων συντροφιάς
Αλλαγές στους όρους μετακίνησης ζώων συντροφιάς
Έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας μεταξύ κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και κτηνιάτρου εκτροφής
Έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας μεταξύ κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και κτηνιάτρου εκτροφής
Όροι μετακίνησης ζώων συντροφιάς στο εξωτερικό
Όροι μετακίνησης ζώων συντροφιάς στο εξωτερικό
Διευκρινίσεις ΥΠΑΠΕΝ για την αμοιβή των κτηνιάτρων εκτροφής.
Διευκρινίσεις ΥΠΑΠΕΝ για την αμοιβή των κτηνιάτρων εκτροφής.
Διευκρινίσεις ΥΠΟΙΚ για το Φ.Π.Α.
Διευκρινίσεις ΥΠΟΙΚ για το Φ.Π.Α.
Αμοιβές κτηνιάτρων εκτροφής (ΦΕΚ)
Αμοιβές κτηνιάτρων εκτροφής (ΦΕΚ-24-07-2015)
Top