Όροι Χρήσης Παροχής Υπηρεσιών

Σύνοψη

Αυτός ο ιστότοπος ή ο διαδικτυακός κατάλογος /αναφέρεται ως «site»/ διαχειρίζεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο. Οι όροι «εμείς», «εμείς» και «μας» αναφέρονται στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο ή τον ηλεκτρονικό κατάλογο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τους χρήστες.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή/και αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και/ή διατίθενται μέσω υπερ-σύνδεσης. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) χρηστών που χρησιμοποιούν προγράμματα περιήγησης, είναι πελάτες, πωλητές, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Αυτοί οι Όροι θεωρούνται μια πρόταση προς εσάς και η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους.

Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Ενότητα 1 - Όροι Διαδικτυακού Καταστήματος

Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικος στην περιφέρεια διαμονής σας ή ότι είστε ενήλικος στο κράτος διαμονής σας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε από τα ανήλικα εξαρτώμενα μέλη σας να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο, τις προσφορές, τα προϊόντα, τον ιστότοπο ή την υπηρεσία μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δεν πρέπει να παραβιάσετε το δικαίωμα αντιγραφής μας ή να μεταδώσετε ιούς τύπου worm ή ιούς ή οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε ή/και αλλάξετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου ή της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενό σας (χωρίς τα στοιχεία της κάρτας), μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων και (β) αλλαγές για συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων ή συσκευών σύνδεσης. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση παραβίασης ή παράβασης οποιουδήποτε από τους Όρους ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε με άμεση ισχύ οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες σας ή/και αυτούς τους Όρους.

Ενότητα 2 - Προϊόντα ή Υπηρεσίες

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβάλλουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση οποιουδήποτε χρώματος της οθόνης σας θα είναι ακριβής.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των Υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική κρίση μας. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, εκπτώσεις, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας) .

Δεν φέρουμε ευθύνη εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως η μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτεύουσες, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

Ενότητα 3 - Αλλαγές στην Υπηρεσία και στις Τιμές

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

Ενότητα 4 – Παραγγελίες και Ακυρώσεις

Η αγορά πραγματοποιείται αφού μας υποβάλετε μια έγκυρη Παραγγελία και αφού πληρώσετε την καθορισμένη τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των εξόδων αποστολής (αν υπάρχουν) για τα παραγγελθέντα προϊόντα, μέσω ορισμένων από τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής. Για να είναι έγκυρη, πρέπει να αναφέρετε στην Παραγγελία τον τύπο και την ποσότητα των παραγγελθέντων προϊόντων, την έγκυρη διεύθυνση παράδοσης ("διεύθυνση αποστολής") στις αποδεκτές περιοχές για παραδόσεις και λεπτομέρειες τιμολογίου, καθώς και άλλες πληροφορίες που ζητούνται από εμάς κατά την ηλεκτρονική αγορά.

Όταν η παραγγελία υποβληθεί και εξοφληθεί, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης ως επιβεβαίωση που θα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την παραγγελία του προϊόντος (όνομα και τύπος του προϊόντος που παραγγείλατε, αριθμός των προϊόντων που παραγγείλατε, ενιαία τιμή του προϊόντος παραγγελία, συνολική τιμή του προϊόντος που παραγγέλθηκε, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των εξόδων αποστολής και παρόμοιες λεπτομέρειες).

Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγγελία σας και ότι υπάρχουν επαρκή χρήματα για την κάλυψη του κόστους των αγαθών. Μη έγκυρες ή ελλιπείς παραγγελίες δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά επιχείρηση ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή για χάρη του ίδιου πελάτη ή λογαριασμού πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να γίνονται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Η παραγγελία πιθανώς να μην μπορεί να ολοκληρωθεί στις ακόλουθες (μη αναλυτικά αναφερόμενες) περιπτώσεις:

  • Ένα ή μερικά ή όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμα σε απόθεμα. Σε αυτήν την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.
  • Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή από εσάς.
  • Έχετε καθορίσει λανθασμένη ή ελλιπή διεύθυνση αποστολής.
  • Δεν έχετε παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός έγκυρου αριθμού κινητού τηλεφώνου ή/και μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορεί να δικαιούστε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, σε περίπτωση που δεν την έχουμε αποστείλει ακόμα. Σε περίπτωση που έχουμε στείλει την παραγγελία σας και θέλετε να την ακυρώσετε, θα ισχύουν οι όροι μας για τις επιστροφές. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φαίνονται στον ιστότοπο ή στους παρόντες Όρους. Εάν ακυρώσετε με επιτυχία την παραγγελία σας, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε για αυτήν ή εάν έχετε ήδη πληρωσεί, θα επιστρέψουμε την τιμή των ακυρωμένων αντικειμένων.

Ενότητα 5 – Πληρωμές, Τιμολόγια

Πρέπει να πληρώσετε για τις Παραγγελίες σας μέσω ενός από τους τρόπους πληρωμής που είναι αποδεκτοί από εμάς, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να σας χρεώσουμε με ΦΠΑ ή οποιουσδήποτε παρόμοιους ισχύοντες φόρους.

Ανάλογα με την παραγγελία σας και/ή τη διεύθυνση αποστολής σας, ενδέχεται να χρειαστεί να σας χρεώσουμε με έξοδα αποστολής. Θα λάβετε ένα τιμολόγιο που θα περιγράφει χωριστά τα έξοδα αποστολής.

Ενότητα 6 – Παραδώσεις

Θα αποστείλουμε τα παραγγελθέντα προϊόντα μέσω ταχυδρομείου, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή άλλης αποστολής στη διεύθυνση που έχετε ορίσει ως διεύθυνση αποστολής τη στιγμή που υποβάλατε την παραγγελία.

Θα αποστείλουμε τα παραγγελθέντα προϊόντα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των τύπων και των ποσοτήτων που διατηρούνται σε απόθεμα από εμάς κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν μπορούν να αποσταλούν εντός εύλογης προθεσμίας (το αργότερο σε 30 ημέρες), έχουμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ή κινητού τηλεφώνου. Ωστόσο, ο χρόνος αποστολής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και με την επιφύλαξη τυχόν καθυστερήσεων που προκύπτουν από καθυστερήσεις ταχυδρομείου ή ανωτέρας βίας για τις οποίες δεν φέρουμε ευθύνη. Δεν φέρουμε ευθύνη για έλλειψη ποσότητας ή οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Είστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε την αποστολή των προϊόντων έγκαιρα και στη διεύθυνση αποστολής που έχετε καθορίσει κατά την υποβολή της παραγγελίας. Σε περιπτώσεις που το παραγγελθέν προϊόν επιστραφεί σε εμάς αφού έφτασε στη διεύθυνσή σας αλλά δεν έγινε χειρισμός λόγω απουσίας σας ή οποιασδήποτε άλλης αδυναμίας παραλαβής του εκ μέρους σας, αποδέχεστε ότι τυχόν έξοδα αποθήκευσης και επιστροφής του προϊόντος σε εμάς, η εκ νέου αποστολή στη διεύθυνσή σας μετά από τα αιτήματά σας ή οποιοδήποτε είδος πρόσθετης μεταφοράς θα καλύπτεται από εσάς.

Θα θεωρείται ότι η παράδοση πραγματοποιείται δεόντως και τα προϊόντα παραδίδονται σωστά, εάν παραδώσουμε τα δέματα σε άτομο που βρίσκεται στη διεύθυνση αποστολής που έχετε καθορίσει και το οποίο φαίνεται να είναι εξουσιοδοτημένο να παραλάβει την παράδοση.

Κατά την παραλαβή του/των προϊόντος/ων είστε υποχρεωμένοι να ελέγξετε χωρίς καθυστέρηση την ακεραιότητα της αποστολής, καθώς και το περιεχόμενο του προϊόντος και να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση σφαλμάτων ή προβλημάτων με την παραγγελία σας.

Μεταφορικά για Αττική

Βάρος Τιμή
Έως 2 κιλά 2.42 €
2 έως 3 κιλά 4.04 €
3 έως 4 κιλά 4.84 €
Πάνω από 4 κιλά +1 € ανά κιλό

Μεταφορικά για υπόλοιπη Ελλάδα

Βάρος Τιμή
Έως 2 κιλά 3.23 €
2 έως 3 κιλά 4.84 €
3 έως 4 κιλά 5.65 €
Πάνω από 4 κιλά +1 € ανά κιλό

Ενότητα 7 – Επιστροφές Προϊόντων και Επιστροφές Χρημάτων

Περίοδος ακύρωσης 14 ημερών για τους καταναλωτές κατά την ηλεκτρονική αγορά: Σε περίπτωση που πληροίτε τις προϋποθέσεις ως καταναλωτής κατά την παραγγελία, αγορά ή παράδοση των προϊόντων μέσω του ιστότοπου, δικαιούστε να επιστρέψετε τα παραδοθέντα προϊόντα εντός προθεσμίας 14 (δεκατεσσάρων) ημερών μετά την ημερομηνία παράδοσης, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς αιτιολόγηση. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος σε εμάς θα βαρύνουν τον λογαριασμό σας, εκτός εάν ο ιστότοπός μας ορίζει διαφορετικά. Πριν την επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή τηλεφώνου.

Μετά την επιτυχή επιστροφή του προϊόντος σε εμάς, θα επιστρέψουμε τα χρήματά σας στην αρχική πηγή πληρωμής ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το ποσό που επιστρέφεται θα περιλαμβάνει μόνο την τιμή του επιστρεφόμενου προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών εξόδων αποστολής, εκτός από τις περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητά τρόπο παράδοσης των αγαθών εκτός από την τυπική παράδοση που προσφέρει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον ιστότοπό μας.

Ενότητα 8 - Σχόλια και Άλλες Υποβολές

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, στείλετε ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις (για παράδειγμα συμμετοχές σε διαγωνισμό) ή χωρίς αίτημα από εμάς, στέλνετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτροπές, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω email, ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, «σχόλια»), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που μας προωθείτε. Δεν είμαστε και δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι (1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά τυχόν σχόλια. (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για τυχόν σχόλια. ή (3) για να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που κρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών .

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλως παράνομο, υβριστικό ή άσεμνο υλικό ή οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος εκτός από εσάς ή με άλλον τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.

Ενότητα 9 - Προσωπικά Στοιχεία

Η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας.

Ενότητα 10 - Αποποίηση Εγγυήσεων - Περιορισμός Ευθύνης

Δεν διασφαλίζουμε, δεν δηλώνουμε ή δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παραδίδονται μέσω της υπηρεσίας παρέχονται (εκτός εάν δηλώνεται ρητά από εμάς) «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» για τη χρήση σας, χωρίς καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχή, τίτλο και μη παραβίαση.

Σε καμία περίπτωση ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, η Διοικούσα Επιτροπή, υπάλληλοι, Παραρτήματα και ΔΣ αυτών, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική, ή επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντα κέρδη, χαμένα έσοδα, χαμένες αποταμιεύσεις, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης ή οποιεσδήποτε παρόμοιες ζημίες, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρής ευθύνης ή άλλου είδους, που προκύπτουν από χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που προμηθεύεστε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε ή καθίσταται με άλλον τρόπο διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν ενημερωθεί για τη δυνατότητά τους. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε τέτοιες πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη. Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπο τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους.

Ενότητα 12 – Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών για Καταναλωτές.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών.

Οι καταναλωτές, κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και αυτών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της οικείας
Αρχής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: ΑΝΕΞΑΡΤΗ ΑΡΧΗ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ", http://www.synigoroskatanaloti.gr και με ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@synigoroskatanaloti.gr.

Ο καταναλωτής που επιθυμεί να επιλύσει μια διαφορά εξωδικαστικά μπορεί επίσης να αναζητήσει πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο: ec.europa.eu/consumers/odr

Ενότητα 13 – Λήξη

Οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις των μερών που αναλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης θα ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν εκτός εάν και μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Εάν κατά την κρίση μας αποτύχετε ή υποπτευόμαστε ότι δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά έως και την ημερομηνία καταγγελίας• και/ή ανάλογα μπορεί να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

Ενότητα 13 – Δυνατότητα

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστό τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους, τέτοια αποκοπή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων υπόλοιπων διατάξεων.

Ενότητα 15 - Αλλαγές στους Όρους Υπηρεσιών

Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Ενότητα 16 - Εφαρμοστέος Νόμος

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

Ενότητα 17 - Στοιχεία Επικοινωνίας

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους και αιτήματα για ακυρώσεις, επιστροφές, επιστροφές χρημάτων ή παράπονα θα πρέπει να μας αποστέλλονται στη διεύθυνση info@hva.gr.

Η διεύθυνσή μας είναι:
ΛΕΦΕΒΡ 4, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΚ 11744, ΕΛΛΑΣ.
Το τηλέφωνό μας είναι: 2105202901.