Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος

Τραχήλη Αθηνά

Αντιπρόεδρος

Χαραλαμπάκης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας

Σαντοριναίος Άγγελος

Ειδικός Γραμματέας

Αγαθαγγελίδης Κυριάκος

Ταμίας

Πιπεράκης Γεώργιος

Μέλη

Καραλίγκας Νίκος
Κάσσανδρος Θάνος
Μπίλλιας Γιάννης
Τσιπιανίτης Ερρίκος
Φλώρος Νίκος
Xρηστίδης Δημήτρης