Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος

Τραχήλη Αθηνά

Αντιπρόεδρος

Χαραλαμπάκης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας

Σαντοριναίος Άγγελος

Ειδικός Γραμματέας

Αγαθαγγελίδης Κυριάκος

Ταμίας

Πιπεράκης Γεώργιος

Μέλη

Αντωνιάδης Λάμπρος
Καραλίγκας Νίκος
Μπράχου Ελένη
Πολυζώης Ιωάννης
Τσιπιανίτης Ερρίκος
Xρηστίδης Δημήτρης
Top