Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Nέα

Προσφορά Εθνικής Τράπεζας για μηχανήματα pos
Προσφορά Εθνικής Τράπεζας για μηχανήματα pos
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
Αγγελία εργασίας
Αγγελία εργασίας
Έγγραφο προς ΔΑΟΚ Ιωαννίνων για τον κτηνίατρο εκτροφής
Έγγραφο προς ΔΑΟΚ Ιωαννίνων για τον κτηνίατρο εκτροφής
Πληρωμή κτηνιάτρου με Κάρτα Αγρότη
Πληρωμή κτηνιάτρου με Κάρτα Αγρότη
Γενική Συνέλευση Παραρτήματος Π.Κ.Σ. Αττικής και Νησιών στις 3-4-2016.
Γενική Συνέλευση Παραρτήματος Π.Κ.Σ. Αττικής και Νησιών στις 3-4-2016.
"Ακτινοπροστασία κατά τη χρήση κλασικών ακτινογραφικών συστημάτων στην Κτηνιατρική"
Πρόσβαση κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς
Πρόσβαση κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς
Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του ΠΚΣ για το ζήτημα της απαγόρευσης πρόσβασης στην βάση δεδομένων των κτηνιάτρων που δεν έχουν ανανεωμένη άδεια ΓΕΩΤΕΕ
Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του ΠΚΣ για το ζήτημα της απαγόρευσης πρόσβασης στην βάση δεδομένων των κτηνιάτρων που δεν έχουν ανανεωμένη άδεια ΓΕΩΤΕΕ
Παράταση Προθεσμίας Αυτόματης Ανανέωσης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος
Παράταση Προθεσμίας Αυτόματης Ανανέωσης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος
Top