Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Nέα

Αναστολή Διενέργειας Εξέτασης κατά τη διάρκεια του Αυγούστου
Αναστολή Διενέργειας Εξέτασης κατά τη διάρκεια του Αυγούστου
Πρακτικό για κατασκηνώσεις
Πρακτικό για κατασκηνώσεις
Αίτημα του ΠΚΣ για συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ
Αίτημα του ΠΚΣ για συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ
Συναλλαγές και αγορές από τον Π.Κ.Σ.
Συναλλαγές και αγορές από τον Π.Κ.Σ.
Παράνομη πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων
Παράνομη πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων
Αγορά ακινήτου στην Θεσσαλονίκη
Αγορά ακινήτου στην Θεσσαλονίκη
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αποφοίτων
Δήμοι-Μέλη ΣΠΑΠ
Παρέμβαση για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Παρέμβαση για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων για τον καταρροϊκό πυρετό σε ψηφιακή εφαρμογή
Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων για τον καταρροϊκό πυρετό σε ψηφιακή εφαρμογή
Ανοιχτή επιστολή Υγειονομικών
Ανοιχτή επιστολή Υγειονομικών
Top