08/09/2015

Έναρξη θεώρησης ασφαλιστικής ικανότητας για το 2016

TSAY-epigrafi-eisodou

Αγαπητοί συνάδελφοι,

κατόπιν ενημέρωσής μας από το ΤΣΑΥ από τις 7 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ δίνονται οδηγίες για την επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών φακέλων των μελών. Σας παρακαλούμε για την άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων σας μέχρι τις 30/9/15 ώστε να γίνει θεώρηση ασφαλιστικής ικανότητας μέσω του προγράμματος ΑΤΛΑΣ.
Όπως δε ενημερωθήκαμε οι υπάλληλοι στα γραφεία του ΤΣΑΥ με την συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι μόνο δύο και φυσικά, δεν επαρκούν, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν στα γραφεία. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφθεχούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες θα ήταν σόφρων να γίνει η επικαιροποίηση ηλεκτρονικά

Με εκτίμηση,

οι εκπρόσωποι του ΠΚΣ στο ΤΣΑΥ
επιστροφή