07/07/2015

Αναστολή Διενέργειας Εξέτασης κατά τη διάρκεια του Αυγούστου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 03-07-15
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6464
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡIAKHΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ,
ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ,
ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΡΙΚΚΕΤΣΙΑΚΩΝ &
ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Τασιούδη ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
Δ/ΝΣΗ : Νεαπόλεως 25 Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών και
Αγία Παρασκευή Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων τκ 15310 Ζώων και Τροφίμων
ΤΗΛ : 210-6007016 -6011499
FAX: 210-6011499 ΚΟΙΝ: Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής
Παραγωγής & Κτηνιατρικής
oyroej

Σας ενημερώνουμε ότι για τον μήνα Αύγουστο δεν θα διενεργείται η εξέταση της Οροεξουδετέρωσης με ανοσοφθορισμό (FAVN) στο Εργαστήριο Ιολογίας της Δ/νσης του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.
Ως εκ τούτου, σας παραθέτουμε τον παρακάτω σύνδεσμο με τη λίστα των αναγνωρισμένων εργαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση επείγουσας περίπτωσης.

http://www.who-rabies-bulletin.org/Travel/Laboratories.aspx

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής,
Αφθ. Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών
και Εξωτικών νοσημάτων


Ελένη Χονδροκούκη

επιστροφή