22/06/2015

Παρέμβαση για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

v. kthniatrikhs klinikis
Μετά από ενέργειες του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, σποστολή σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και διατύπωση του αιτήματος για παρέμβασή τους και μη λειτουργία του προγράμματος με τίτλο "Βοηθός Κτηνιάτρου" από την ιδιωτική σχολή ΚΟΡΕΛΚΟ, ακριβώς επειδή αυτό θίγει τα επαγγελματικά δικαιώματα των κτηνιάτρων και απειλεί την υγεία και ευζωία των ζώων, αλλά και την δημόσια υγεία, η ΚΟΡΕΛΚΟ άλλαξε τον τίτλο σε "Βοηθός Κτηνιατρικής Κλινικής (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)".
Σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει εκ νέου παρέμβαση του Π.Κ.Σ., προκειμένου να μην υπάρξει κάποια αναγνώριση ούτε αυτού του προγράμματος με βάση την ίδια λογική που αναπτύξαμε και για το προηγούμενο

Με εκτίμηση,

η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου
Αθηνά Τραχήλη
επιστροφή