27/05/2015

Επίσκεψη επιθεωρητών του F.V.O. στη χώρα μας για το Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας

Επίσκεψη επιθεωρητών του F.V.O. στη χώρα μας για το Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας by Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

επιστροφή