06/05/2015

Επιστολή προς Δ. Καλαμάτας για την ίδρυση Κέντρου Βραχείας Νοσηλείας Αδέσποτων Ζώων

Αθήνα, 06-05-2015
Αρ. Πρωτ.: 1116

ΠΡΟΣ: Δήμο Καλαμάτας

ΘΕΜΑ: «Κέντρο Βραχείας Νοσηλείας Αδέσποτων Ζώων»
d. kalamatas
Πληροφορηθήκαμε από αγγελία σε εφημερίδα ότι η δημοτική αρχή θα προβεί σε δημιουργία Κέντρου Βραχείας Νοσηλείας για αδέσποτα ζώα, προκειμένου να διεξαχθεί εκεί πρόγραμμα διατροφής, στείρωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων. Πράγματι βάσει του 4235/2014 η διαχείριση των αδέσποτων ζώων αποτελεί ευθύνη των Δήμων. Παρόλα αυτά, τέτοιου είδους «κέντρα» δεν υπάρχουν πουθενά στην νομοθεσία. Αν ο Δήμος ενδιαφέρεται για την διεξαγωγή προγραμμάτων στείρωσης και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων οφείλει να ιδρύσει βάσει της κείμενης νομοθεσίας ιδιωτικό κτηνιατρείο. Μέχρι τότε οι κτηνιατρικές πράξεις (αιμοληψία για εξετάσεις, φαρμακευτική θεραπεία, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό, καταγραφή και σήμανση, στείρωση κ.ά.) μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από κτηνίατρο με άδεια λειτουργίας ιατρείου ζώων συντροφιάς. Αυτό ορίζεται από το σύνολο του νομικού πλαισίου, άρα και τον ν.4039/2012 και την τροποποίηση αυτού με τον ν.4235/2014, καθώς και από τα Προεδρικά Διατάγματα που ορίζουν το κτηνιατρικό επάγγελμα.
Η πρόθεση του Δήμου σας κινείται σαφώς σε σωστά πλαίσια, απλώς θα πρέπει να τηρηθεί το σύνολο της νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία και ευζωία και των αδέσποτων ζώων, καθώς και η δημόσια υγεία.


Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή