21/04/2015

Απάντηση Δ/σης Κτηνιατρικής Δυτ. Ελλάδας σε καταγγελία του Π.Κ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 21/04/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 107555/12819
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 47 ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο
Ταχ.Κώδικας : 30200 Λεφέβρ 4, Νέος Κόσμος Τ.Κ. 11744
Πληροφορίες : Στέφανος Νικολόπουλος
Τηλέφωνο : 26310-55182
F.A.X : 26310-51640
E-MAIL : tk@aitnia.pde.gov.gr
KTHN EMBOLIA

ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση καταγγελίας »
ΣΧΕΤ. : Το υπ’αριθμ. 1107/31-03-2015 έγγραφό σας.

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από την διερεύνηση που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, διαπιστώθηκε ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου – Ναυπακτίας περιστασιακά και στο παρελθόν, διατελούσε εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων από Γεωπόνο Ζωικής Παραγωγής , λόγω παρερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας από μέρους τους, όπως αυτό μας διαβιβάστηκε εγγράφως, και σήμερα η εν λόγω δραστηριότητα έχει διακοπεί.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ΚτηνιατρικήςΣτέφανος Νικολόπουλος
επιστροφή