02/04/2015

'Εγγραφο Π.Κ.Σ. προς τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας.


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παραθέτουμε έγγραφο του Π.Κ.Σ. στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας, σχετικό με τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων από Αγροτικό Συνεταιρισμό.

KTHNIATRIKH DYT ELLADAS
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων από Αγροτικό Συνεταιρισμό»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, o Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «Η ΕΝΩΣΗ» προβαίνει στη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων.
Ως εκ τούτου σας επισυνάπτουμε τιμολόγιο πώλησης του εμβολίου VANGUARD-7, όπως αυτό εκδόθηκε από το υποκατάστημα Ναυπάκτου στις
16-03-2015 και παρακαλούμε για τον υπηρεσιακό σας έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχή ή μη σχετικής άδειας που εκχωρεί το δικαίωμα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων στο συγκεκριμένο Αγροτικό Συνεταιρισμό, καθώς και η ύπαρξη ή μη επιστημονικού υπευθύνου κτηνιάτρου με διά νόμου δικαίωμα συνταγογράφησης, τόσο στην έδρα του Συνεταιρισμού στο Μεσολόγγι, όσο και στο υποκατάστημα αυτού στη Ναύπακτο.
Παρακαλούμε, επίσης, για την άμεση και έγγραφη απάντηση της Υπηρεσίας σας μετά τη διερεύνηση του θέματος, προκειμένου να προβούμε με τη σειρά μας στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες, προς αποκατάσταση της έννομης τάξης, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή διαταράσσεται, με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
επιστροφή