12/03/2015

Ενημέρωση για το ΔΣ του ΕΤΑΑ-τομέα υγειονομικών

etaa-tsay1Αθήνα, 12/03/15

Α.Π. : 1092

Προς: Συναδέλφους

Θέμα: Ενημέρωση για εξελίξεις σε ΕΤΤΑ-τομέα υγειονομικών

Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ-τομέα υγειονομικών στις 6/3/15 το θέμα σχετικά με την αξιοποίηση των ταμειακών αποθεμάτων μέσω του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρήματος, αν και ήταν στην ημερήσια διάταξη δεν συζητήθηκε. Παρόλα αυτά, η εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, κ. Βουδούρη, δήλωσε την αντίθεση του ΠΚΣ σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους επένδυση που χωρίς καμία διασφάλιση υπονομεύει τα αποθεματικά των ταμείων και θέτει σε κίνδυνο την περιουσία τους, την μόνη εγγύηση για σύνταξη και περίθαλψη των υγειονομικών.
Όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα δεσμευόμαστε ότι σε συνεργασία με τους υπόλοιπους κλάδους του υγειονομικού τομέα θα διαφυλάξουμε την περιουσία των ταμείων μας, η οποία άλλωστε δημιουργήθηκε από τις δικές μας εισφορές και ουσιαστικά μας ανήκει.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή