05/03/2015

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον κτηνίατρο εκτροφής

"Οριστικοποιούνται σύντομα τα εφαρμοστικά μέτρα που αφορούν τον θεσμό του κτηνιάτρου εκτροφής ώστε να ξεκινήσει, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή των ιδιωτών κτηνιάτρων στη εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων στη χώρα μας. Τα μέτρα αυτά θα αξιολογηθούν και θα επανεκτιμηθούν αναλόγως της πορείας εφαρμογής τους."
Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν άμεσα τα χαρτιά τους στις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ.
ktiniatros ektrofhs
επιστροφή