20/02/2015

Έλεγχος νομιμότητας προγράμματος στειρώσεων στο νησί της Σάμου

ΑΘΗΝΑ, 20-02-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1075

ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση ευνομίας κτηνιατρικών πράξεων»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, τις τελευταίες ημέρες εκπονείται πρόγραμμα στειρώσεων αδεσπότων ζώων στο νησί της Σάμου, με σκοπό την υιοθεσία από κατοίκους χωρών του εξωτερικού (Ολλανδία, Γερμανία).
Ως εκ τούτου ο έλεγχος νομιμότητας των εν λόγω κτηνιατρικών πράξεων κρίνεται απαραίτητος, τόσο ως προς την πρωτοβουλία εκπόνησης ενός τέτοιου προγράμματος που διά νόμου ανήκει στους Δήμους, όσο και για την κατοχή των απαραίτητων πιστοποιήσεων από τους αλλοδαπούς κτηνιάτρους που συμμετέχουν (βεβαίωση περιστασιακής άσκησης επαγγέλματος σε χώρες της Ε.Ε.), καθώς και για τις υγειονομικές προϋποθέσεις του χώρου στον οποίο λαμβάνουν χώρο τα προγράμματα αυτά κάθε φορά.
Παρακαλούμε για τη διερεύνηση του θέματος από την υπηρεσία σας, καθώς και για τις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση της έννομης τάξης και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
Με εκτίμηση,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ

ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

επιστροφή