16/02/2015

Άμεση καταχώρηση Microchip ζώου που ταξιδεύει στο εξωτερικό

Εξαιτίας των ελέγχων στα αεροδρόμια και των προβλημάτων που δημιουργούνται σε ιδιοκτήτες ζώων λόγω της μη έγκαιρης καταχώρισης των microchips (τις τελευταίες εβδομάδες οι δημόσιοι κτηνίατροι από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης επικοινωνούν συνεχώς με τον Π.Κ.Σ., προκειμένου να διασταυρώνουν αν τα microchips είναι καταχωρημένα), παρακαλούνται οι κτηνίατροι:

- να στέλνουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά ταυτοποίησης μαζί με το συνοδευτικό παράβολο είτε με fax είτε με e-mail (σκαναρισμένα), ώστε να καταχωρούνται άμεσα.
- επάνω στο παράβολο να αναγράφεται ευκρινώς ο Αριθμός Μητρώου του κτηνιάτρου και ο αριθμός Microchip του ζώου
- στα πρωτότυπα έντυπα που θα σταλούν στη συνέχεια ταχυδρομικά, παρακαλούμε, να υπάρχει πάνω στο τριπλότυπο η υπόδειξη "ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ" σε όσα ήδη απεστάλησαν με fax και έχουν ήδη καταχωρηθεί.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχές Μαρτίου ο σύλλογος θα έχει τη δυνατότητα να δίνει κωδικούς σε όσους κτηνιάτρους ενδιαφέρονται να καταχωρούν μόνοι τους (αν θέλουν)τα microchips που τοποθετούν σε ζώα συντροφιάς, πληρώνοντας ένα μικρότερο (ηλεκτρονικό) παράβολο
επιστροφή