16/02/2015

Προγραμματικές Δηλώσεις - Κτηνίατρος Εκτροφής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος πληροφορήθηκε την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε μέλη του, σύμφωνα με το περιεχόμενο των οποίων ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής δε θα εφαρμοστεί και ο σχετικός νόμος θα καταργηθεί. Παραθέτουμε τις προγραμματικές δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, από τις οποίες δε συνάγεται ένα τέτοιο συμπέρασμα και παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους καθώς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 13η Μαρτίου 2015 και ο κτηνίατρος εκτροφής εξακολουθεί να αποτελεί νόμο του κράτους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΚΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις)

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ευάγγελου Αποστόλου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα μπω κατευθείαν στις προτάσεις μας. Ο αγροτικός κόσμος εναπόθεσε τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ. ∆εσμευόμαστε ότι θα δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη του. Ξέρουμε τι θα κάνουμε, έχουμε και πρόγραμμα. Πρώτιστο, όμως, καθήκον αυτήν την ώρα είναι να σταθούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στον αγρότη και το κάνουμε ήδη όταν πλήττεται η παραγωγή του. Καταγράφουμε ήδη τις ζημιές και θα αποζημιώσουμε άμεσα με χρήματα του ΕΛΓΑ το ζωικό κεφάλαιο και τη φυτική παραγωγή που καταστρέφεται σε όλη τη χώρα από τις πλημμύρες, από την Ήπειρο μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και τον Έβρο. ∆ίνουμε έκτακτη ενίσχυση για ζωοτροφές όπου υπάρχει ανάγκη και σε σύντομο χρόνο θα αποζημιώσουμε τις καταστροφές στον εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις και στο φυτικό κεφάλαιο. Παράλληλα, οφείλουμε να σταματήσουμε την καταστροφή του παραγωγικού ιστού της κοινωνίας της υπαίθρου και αυτό θα κάνουμε πρωτίστως με το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Υπουργείου και τη σωστή διαχείριση των πόρων του, με στοχευμένα μέτρα που αφορούν στην ενίσχυση του εισοδήματός του και είναι: η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωράφια, στους στάβλους και στις αποθήκες, καθώς και της φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%. Καθορίζουμε και για τους αγρότες αφορολόγητο καθαρό ατομικό εισόδημα δώδεκα χιλιάδες που θα μείνει εκτός της υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων. ∆εύτερον, θα έχουμε μείωση του κόστους παραγωγής με την καθιέρωση μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος και τη σταδιακή κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, ώστε να φτάσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μέλλον να καταλήξουμε στο αγροτικό πετρέλαιο που είναι το κύριο ζητούμενο εδώ και χρόνια του αγροτικού χώρου. Ένα τρίτο μέτρο είναι η επαναφορά της δέκατης τρίτης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους, που είναι το σύνολο των αγροτών. Στοχευμένα μέτρα που αφορούν την παροχή ρευστότητας είναι: Πρώτον, η ρύθμιση των αγροτικών χρεών στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της Κυβέρνησης για τα «κόκκινα» δάνεια. ∆εύτερον, η αναστολή πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων αγροτών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία. Γη, μηχανήματα, αποθήκες δεν θα αφήσουμε να φύγουν από τον αγροτικό χώρο. Τρίτον, η ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού ώστε να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, η μεταποίηση και η διάθεση των προϊόντων. Στοχευμένα, επίσης, μέτρα που αφορούν στην τεχνοκρατική στήριξη είναι: Πρώτον, η επαναφορά των δημόσιων υπηρεσιών στην ύπαιθρο. ∆ημιουργούμε ένα σύγχρονο δίκτυο γεωργικών εφαρμογών και έρευνας απλωμένο στην περιφέρεια και σε κάθε δήμο στο οποίο θα υπηρετούν έμπειροι γεωτεχνικοί, αλλά και όλοι οι γεωτεχνικοί στην αρχή της επαγγελματικής τους καριέρας και ξεκινάμε άμεσα από τον κτηνίατρο εκτροφής. ∆εύτερον, η ίδρυση τράπεζας γενετικού υλικού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τις συλλογές γενετικού υλικού. Τρίτον, προχωράμε στην ορθή αποτύπωση των βοσκήσιμων γαιών με στόχο την ομαλή καιαπρόσκοπτη ροή των κοινοτικών πόρων. Η μέχρι χθες αντιμετώπιση των βοσκοτόπων αποτελεί τη χειρότερη περίπτωση ανικανότητας στη διαχείριση των ζητημάτων διακυβέρνησης της χώρας. Επίσης, στοχευμένα μέτρα θα υπάρξουν για την απορρόφηση και τη σωστή αξιοποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης όπου υπάρχει μία υστέρηση της τάξης των επτακοσίων εκατομμυρίων και θα τα διοχετεύσουμε για την κάλυψη όχι μόνο ζημιών του χώρου, αλλά κυρίως για την υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος για την κτηνοτροφία που θα έχει ως στόχο την ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου. Στο σχέδιο μας βασική παράμετρος για την αγροτική δραστηριότητα θα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και αυτή θα επιτευχθεί με την επιθετική προβολή των αγροτοδιατροφικών και αγροτοτουριστικών πλεονεκτημάτων της χώρας. ∆εν υπάρχει σήμερα οργανωμένη αγροτική εμπορική εξαγωγική πολιτική. Είδατε τι πάθαμε με τη χαρακτηριστική περίπτωση στην αποτυχία της Κυβέρνησης να υπερασπιστεί τη φέτα. Αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα και με προστιθέμενη αξία, γιατί έχουμε υπολογίσει ότι 1% προστιθέμενη αξία στο αγροτικό προϊόν σημαίνει τελικά 5% αύξηση στο αγροτικό ΑΕΠ. Είναι πολλά τα θέματα και αφορούν ιδιαίτερα τους συνεταιρισμούς, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα σχετικά με την εξυγίανση, όπου εκεί θα αποδοθούν ευθύνες για φαινόμενα κακοδιαχείρισης, αλλά και θα αναγεννήσουμε τους συνεταιρισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών. Αξιοποιούμε όλους τους παραγωγικούς πόρους. Θα πούμε πολλά για την Τράπεζα Γης, για να αξιοποιήσουμε όχι μόνο τη γη του δημοσίου η οποία σήμερα δεν αξιοποιείται, αλλά και τα ακίνητα του αγροτικού χώρου, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε έναν τομέα τον οποίον έχουμε ανάγκη ως χώρα. ∆εν μου επιτρέπει ο χρόνος να πω περισσότερα. Απλά θα πω ότι στην αυριανή συνάντηση που θα έχουμε στο Υπουργείο Γεωργίας με τους αγρότες που είχαμε βρει στα μπλόκα την περασμένη περίοδο, θα αναφέρουμε όλες μας τις δεσμεύσεις για τον αγροτικό χώρο, όπως και αύριο βράδυ στη Λάρισα στη γεωργοκτηνοτροφική έκθεση της περιοχής. Άρα, έχουμε πρόγραμμα για έναν πρωτογενή τομέα και επειδή άκουσα πολλούς να διαμαρτύρονται, υπάρχουμε, έχουμε τη θέληση και θα υλοποιήσουμε πολλά πράγματα για τον αγροτικό χώρο.
επιστροφή