13/01/2015

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στα μητρώα "κτηνιάτρων εκτροφής"

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων στα μητρώα "κτηνιάτρων εκτροφής" παρατείνεται μέχρι τις 13/03/15
ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝ. ΕΚΤΡΟΦΗΣ
επιστροφή