05/01/2015

Καταρροϊκός Πυρετός-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα

new+pic2pixlrΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/12/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7296/164104
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β΄

Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες
Ταχ. Κώδικας : 10176 Αθήνα Πίνακα Διανομής
Πληροφορίες : Δ. Δηλαβέρης
Τηλέφωνο : 210 212 5724
Fax : 210 212 5719
E-mail : ka6u061@minagric.gr


ΘΕΜΑ: Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα

Σε συνέχεια της επιζωοτίας Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) η οποία έπληξε τη χώρα μας από τα τέλη Μαϊου τ.ε. και με δεδομένη την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση του νοσήματος στη χώρα μας αλλά και τις καιρικές συνθήκες (πτώση της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές) είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια ευρείας κλίμακας ορολογική διερεύνηση στα μηρυκαστικά της χώρας ώστε να διαπιστωθεί, με ένα σχετικά υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, το ποσοστό των οροθετικών ζώων μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του ΚΠ σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί από τυχαία επιλεγμένες εκτροφές βοοειδών και αιγοπροβάτων οι οποίες δεν δηλώθηκαν ως εστίες ΚΠ κατά το 2014 .

2. Εντός των ανωτέρω τυχαία επιλεγμένων εκτροφών η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί από τυχαία επιλεγμένα ζώα ηλικίας έξι μηνών και άνω (για αποφυγή μητρικών αντισωμάτων).

3. Ο ακριβής αριθμός των εκτροφών βοοειδών και αιγοπροβάτων από τις οποίες θα γίνει δειγματοληψία ανά Περιφέρεια –Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και ο αριθμός των ζώων που θα πρέπει να δειγματιστούν ανά εκτροφή φαίνονται στο Παράρτημα Β .

4. Από κάθε δειγματιζόμενο ζώο θα λαμβάνεται ένα δείγμα αίματος, όγκου 5-10 ml , σε φιαλίδιο χωρίς αντιπηκτικό το οπoίο μετά τη δειγματοληψία θα φυγοκεντρείται και θα αποστέλλεται ο ορός του στο παρακάτω αρμόδιο εργαστήριο :

Εργαστήριο Ιολογίας του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αρμόδιος : Κωνσταντία Τασιούδη
Διεύθυνση : Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή, 153 10 Αττική
Τηλέφωνο : 210 6011499, Fax : 210 6011499, e-mail: viruslab.ath@gmail.com

5. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την αποτροπή της αιμόλυσης της δείγματος (οροί από αιμόλυση δεν μπορούν να εξεταστούν με ELISA). Σε ότι αφορά τη συντήρηση των δειγμάτων πριν τη φυγοκέντρηση αυτή μπορεί να γίνει σε θερμοκρασία συντήρησης ( + 4ο C ) μέχρι και για 2 ημέρες. Εφόσον παρέλθουν οι 2 ημέρες θα πρέπει να γίνει φυγοκέντρηση, για διαχωρισμό του ορού και αποθήκευσή του σε συνθήκες ψύξης (διατήρηση μέχρι 1 εβδομάδα) ή κατάψυξης (διατήρηση για περισσότερο από 1 εβδομάδα).

6. Κάθε φιαλίδιο με ορό αίματος που θα στέλνεται στο εργαστήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει ατομική σήμανση που θα έχει:
 Τον αύξοντα αριθμό που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής (στήλη υπό τον τίτλο Α/Α)
 τον αριθμό ενωτίου του ζώου
 το είδος (Β=Βοοειδές ή Π=Πρόβατο ή Α= Αίγα)

7. Επιπλέον κάθε αποστολή ορών αίματος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από Δελτίο αποστολής δειγμάτων του Παραρτήματος Α πλήρως συμπληρωμένο (ένα έντυπο ανά δειγματιζόμενη εκτροφή).

8. Η δειγματοληψία θα ξεκινήσει από λήψης της παρούσης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2015.

9. Για πρακτικούς λόγους προγραμματισμού των σχετικών εργαστηριακών εξετάσεων, και προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή ροή δειγμάτων είναι απολύτως αναγκαίο, πριν προβείτε στην πραγματοποίηση της δειγματοληψίας, να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο εργαστήριο της παραγράφου (4) για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε θέση να παραλάβει και να εξετάσει τα δείγματα σε δεδομένη ημερομηνία.

10. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Αποδέκτες για ενέργεια

1.1 Περιφέρειες της Χώρας , Γενικές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών - Έδρες τους
1.2 Περιφερικές Ενότητες της Χώρας, Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τμήματα Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους
1.3 Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Ινστιτούτο Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων – Εργαστήριο Ιολογίας , Νεαπόλεως 25, 15310 Αγία Παρασκευή
1.4 Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Ινστιτούτο Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων – Εργαστήριο Παρασιτολογίας , Νεαπόλεως 25, 15310 Αγία Παρασκευή
1.5 Κέντρο Κτην/κών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ιολογίας, 26ης Οκτωβρίου 80, 54627 Θεσσαλονίκη
1.6 Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Λεφέβρ 4, 11744 Νέος Κόσμος, Αθήνα

2. Κοινοποίηση - Εσωτερική διανομή

2.1 Γραφείο κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Καρασμάνη
2.2 Γραφείο κ. Αναπλ.Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Π. Κουκουλόπουλου
2.3 Γραφείο Γεν Γραμ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Κορασίδη
2.4 Γραφείο Γενικού Γραμ/τέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Δ. Μελά
2.5 Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
2.6 Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Τμήματα Α, Β, Γ, Δ – στο υπουργείο
2.7 Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας – στο υπουργείο
2.8 Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων & Εφαρμογών – στο υπουργείο
2.9 Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης & Ελέγχου – στο υπουργείο
2.10 Δ/νση Πληροφορικής (για δημοσίευση στο διαδίκτυο).ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δελτίο Αποστολής δειγμάτων αίματος μηρυκαστικών για εξέταση για αντισώματα κατά του ΚΠ.
(Αναδρομική Ορολογική Έρευνα )

ΑΠΟ: Τμήμα Κτην/κής (ή Δ/νση Κτηνιατρικής ……………………………………………………...(Περιφ. Ενότητα ή Περιφέρεια)
Υπεύθυνος Δειγμ/ληψίας
(Όνομα – επώνυμο κτηνιάτρου, τηλ. επικοινωνίας) …………………….……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…….
Υπογραφή ……………………………………………………………………. ΠΡΟΣ: Κέντρο Κτην. Ιδρυμάτων Αθηνών
ΙΛΟΙΠΑΝ/ Εργαστήριο Ιολογίας
Νεαπόλεως 25,
Αγ. Παρασκευή ,Τ.Κ. 15310
ΚΩΔ. ΕΚΤΡΟΦΗΣΑ/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΩΤΙΟΥ
ΗΛΙ-KΙΑ
(1)
ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ
(2)
ΦΥΛΟ

(3) Ημ/νία Δειγμα-τοληψίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
cELISA ΑΛΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕ-ΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕ-ΛΕΣΜΑΤΑ(1) ΗΛΙΚΙΑ: σε έτη
(2) ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ : ΒΟΟΕΙΔΕΣ= Β, ΠΡΟΒΑΤΟ= Π, ΑΙΓΑ = Α
(3)ΦΥΛΟ : ΑΡΣΕΝΙΚΟ = Α, ΘΗΛΥΚΟ = Θ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Αναδρομική Ορολογική Έρευνα για τον Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου.
Εκτροφές και ζώα από τα οποία θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία ανά Περιφέρεια – Περιφερειακή Ενότητα .

Περιφέρεια ΝΟΜΟΣ (Περιφερειακή ενότητα) Εκτροφές Βοοειδών προς δειγματο-ληψία Αριθμός δειγμάτων βοοειδών ανά δειγματιζόμενη εκτροφή Συνολικά δείγματα βοοειδών Εκτροφές Αιγοπροβάτων προς δειγματο-ληψία Αριθμός δειγμάτων αιγοπροβάτων ανά δειγματιζόμενη εκτροφή Συνολικά δείγματα αιγοπρο-βάτων
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης ΔΡΑΜΑ 2 20 40 4 25 100
ΕΒΡΟΣ 5 20 100 6 25 150
ΚΑΒΑΛΑ 2 20 40 5 25 125
ΞΑΝΘΗ 4 20 80 4 25 100
ΡΟΔΟΠΗ 7 20 140 6 25 150
Σύνολα Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης 20 400 2 625
Βορείου Αιγαίου ΛΕΣΒΟΣ 15 20 300 21 25 525
ΣΑΜΟΣ 2 20 40 2 25 50
ΧΙΟΣ 3 20 60 2 25 50
Σύνολα Βορείου Αιγαίου 20 400 25 625
Δυτικής Μακεδονίας ΓΡΕΒΕΝΑ 3 20 60 6 25 150
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3 20 60 3 25 75
ΚΟΖΑΝΗ 5 20 100 10 25 250
ΦΛΩΡΙΝΑ 9 20 180 6 25 150
Σύνολα Δυτικής Μακεδονίας 20 400 25 625
Ηπείρου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 7 20 140 5 25 125
ΑΡΤΑ 3 20 60 5 25 125
ΠΡΕΒΕΖΑ 3 20 60 5 25 125
ΙΟΑΝΝΙΝΑ 7 20 140 10 25 250
Σύνολα Ηπείρου 20 400 25 625
Θεσσαλίας ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4 20 80 5 25 125
ΛΑΡΙΣΑ 8 20 160 11 25 275
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 3 20 60 4 25 100
ΤΡΙΚΑΛΑ 5 20 100 5 25 125
Σύνολα Θεσσαλίας 20 400 25 625
Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 20 80 5 25 125
ΗΜΑΘΙΑ 3 20 60 2 25 50
ΚΙΛΚΙΣ 4 20 80 3 25 75
ΠΕΛΛΑ 3 20 60 3 25 75
ΠΙΕΡΙΑ 1 20 20 3 25 75
ΣΕΡΡΕΣ 4 20 80 7 25 175
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1 20 20 2 25 50
Σύνολα Κεντρικής Μακεδονίας 20 400 25 625
Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 20 180 7 25 175
ΛΑΣΙΘΙ 1 20 20 2 25 50
ΡΕΘΥΜΝΟ 5 20 100 10 25 250
ΧΑΝΙΑ 5 20 100 6 25 150
Σύνολα Κρήτης 20 400 25 625
Νοτίου Αιγαίου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 7 20 140 9 25 225
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 13 20 260 16 25 400
Σύνολα Νοτίου Αιγαίου 20 400 25 625
Πελοποννήσου ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 20 40 4 25 100
ΑΡΚΑΔΙΑ 3 20 60 7 25 175
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2 20 40 4 25 100
ΛΑΚΩΝΙΑ 5 20 100 6 25 150
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 8 20 160 4 25 100
Σύνολα Πελοποννήσου 20 400 25 625
Αττική (ολόκληρη περιφέρεια) ΑΤΤΙΚΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) 20 20 400 25 25 625
Σύνολα Αττικής 20 400 25 625
Δυτικής Ελλάδας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 10 20 200 14 25 350
ΑΧΑΪΑ 5 20 100 6 25 150
ΗΛΕΙΑ 5 20 100 5 25 125
Σύνολα Δυτικής Ελλάδας 20 400 25 625
Ιονίων Νήσων ΖΑΚΥΝΘΟΣ 11 20 220 4 25 100
ΚΕΡΚΥΡΑ 5 20 100 2 25 50
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 3 20 60 17 25 425
ΛΕΥΚΑΔΑ 1 20 20 2 25 50
Σύνολα Ιονίων Νήσων 20 400 25 625
Κεντρικής Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑ 3 20 60 4 25 100
ΕΥΒΟΙΑ 5 20 100 10 25 250
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 2 20 40 3 25 75
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 7 20 140 5 25 125
ΦΩΚΙΔΑ 3 20 60 3 25 75
Σύνολα Κεντρικής Ελλάδας 20 400 25 625
Γενικό Σύνολο 260 5.200 325 8.125
επιστροφή