30/12/2014

Ανακοίνωση ΤΣΑΥ για παράταση χρόνου καταβολής εισφορών

new+pic2pixlrΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ αποφασίστηκε η παράταση της διορίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Β' εξαμήνου 2014 έως 31/1/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες
επιστροφή