22/02/2014

Βεβαίωση ΠΚΣ για περιπτώσεις ελέγχου από Δήμους σχετικά με την ανάρτηση κάθετης πινακίδας κτηνιατρείου

Η παρούσα βεβαίωση του Συλλόγου, ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τα αρμόδια υπουργεία προς επίλυση του προβλήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συναδέλφους στην περίπτωση ελέγχου σχετικού με την ανάρτηση κάθετης πινακίδας, από τις Υπηρεσίες του Δήμου

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ
επιστροφή