24/01/2014

Ενημέρωση για τιμολόγηση σε κτηνοτρόφους και ταμειακές μηχανές

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. Άρθρο 6 Παράγραφος 16, εδάφιο γ, με βάση τον Ν/4093 υποπαράγραφος Ε1, οι κτηνοτρόφοι που τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, μπορούν να λαμβάνουν από τους κτηνιάτρους Απόδειξη Λιανικής Πώλησης έως του ποσού των 100 ευρω, με την προϋπόθεση ότι δεν εμπεριέχονται εμπορεύσιμα είδη. 

Για οποιοδήποτε άλλο ποσό άνω των 100 ΕΥΡΩ δίδεται τιμολόγιο.

Ενημερώνουμε επίσης τους συναδέλφους ότι οι κτηνίατροι που παρέχουν μόνο κτηνιατρικές υπηρεσίες εξαιρούνται της ύπαρξης ταμειακής μηχανής και κόβουν απλές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Αν το επιθυμούν όμως δικαιούνται να έχουν ταμειακή μηχανή.
επιστροφή