10/12/2013

ΓΕΩΤΕΕ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 η προθεσμία για την υποβολή Δήλωσης για την Συνέχιση Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει τα μέλη του ότι το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 12η/2013 συνεδρίασή του αποφάσισε να δώσει τρίμηνη παράταση στην ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος μέχρι τις 9 Μαρτίου 2014, προκειμένου να διευκολύνει όσους συναδέλφους διέθεταν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού και δεν υπέβαλαν Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2013 (σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 εγκυκλίου του ΥΠΑΑΤ).

Υπενθυμίζεται ότι η Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος γίνεται ΑΤΕΛΩΣ.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, η προθεσμία για την υποβολή της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος λήγει στις 9 Μαρτίου 2014.

Τέλος ενημερώνουμε τα μέλη μας, που ήδη έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση, ότι λόγω του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων που πρέπει να επεξεργαστεί από το Αρχείο Μελών του Επιμελητηρίου, θα λάβουν αρχικά ειδοποίηση (με email) ότι η αίτησή τους έχει πρωτοκολληθεί και σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή θα ενημερωθούν είτε τηλεφωνικά είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αποστολή των σχετικών βεβαιώσεων απαιτεί περίπου 20 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σημαντική Σημείωση:

H Δήλωση Συνέχισης Άσκησης 
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
που θα πρέπει να υποβάλλουν τα μέλη μας,
είναι αναρτημένη στην κεντρική 
σελίδα του Επιμελητηρίου.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
επιστροφή