21/11/2013

Νέο ΔΣ Παραρτήματος Π.Κ.Σ. Βορείου Ελλάδος

AΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Π.Κ.Σ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΟΡΣΑΒΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Με δήλωση του Δημήτρη Χρηστίδη, μετά από παραίτησή του, η θέση πληρούται από τον Παπαθεοδώρου Γιώργο.
Μετά από παραίτηση του Καραλίγκα Νικόλαου, η θέση του πληρούται από τον Τελιούση Κωνσταντίνο.
Με ομόφωνη απόφαση των παρόντων του Δ.Σ. του Παραρτήματος, οι θέσεις κατανέμονται στους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΡΣΑΒΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

ΜΕΛΟΣ: ΤΕΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
επιστροφή