15/10/2013

Οδηγίες εκλογών προς τα Παραρτήματα και τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλονται τα ψηφοδέλτια για Δ.Ε. και τοπικά παραρτήματα του Π.Κ.Σ., μαζί με τους ανάλογους φακέλους, καταστάσεις με τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών και μπλοκ αποδείξεων (πρόχειρα, μετά τις εκλογές θα αποσταλούν ταχυδρομικά μηχανογραφημένες αποδείξεις). Οι φάκελοι σφραγίζονται πριν τοποθετηθούν στην κάλπη. Για τις κατά τόπους κάλπες οι συνάδελφοι των εφορευτικών επιτροπών, όπου δεν υπάρχουν νομικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να μεριμνήσουν την ημέρα των εκλογών, να αποσταλούν οι δύο κάλπες (για Δ.Ε. και Τ.Π.), μαζί με την κατάσταση ψηφισάντων (ονόματα και υπογραφές), το συντομότερο στις έδρες των παραρτημάτων , ώστε να βγουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Οι δύο κάλπες αποστέλλονται κλειστές, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ στις έδρες, όπου ανοίγονται παρουσία νομικού, εκτός των περιπτώσεων καλπών που παραβρίσκεται νομικός εκπρόσωπος.

Ως σφραγίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η σφραγίδα με τα στοιχεία ενός εκ των μελών των εφορευτικών επιτροπών. Καλό θα ήταν, οι συνάδελφοι να προετοιμαστούν από πριν για την αποστολή (π.χ. να γνωρίζουν από πριν τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ για τις έδρες των παραρτημάτων).

Επίσης αποστέλλονται προεκτυπωμένα έντυπα – πρότυπα για τη σύνταξη πρακτικού ψηφοφορίας, όπου θα πρέπει να αναγράφονται κατά σειρά.:
  1. Ψηφίσαντες-Έγκυρα ψηφοδέλτια-Λευκά-Άκυρα 
  2. Οι παρατάξεις και πόσες ψήφους έλαβαν συνολικά ως παράταξη. 
  3. Οι ψήφοι υποψηφίων χωριστά για κάθε παράταξη και όχι όλα τα ονόματα μαζί για Δ.Ε. 
  4. Αντίστοιχα για πειθαρχικό και εξελεγκτική επιτροπή. 
  5. Αποτελέσματα παραρτημάτων (τηλ. Συλλόγου 210 5202901, 210 5226769). 
Εναλλακτικά προεκτυπωμένα έντυπα και οδηγίες, μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε από τον ιστότοπο του Συλλόγου www.hva.gr, στη θέση καταστατικά-κώδικες-νόμοι.
επιστροφή