10/10/2013

Πλήρης ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ των εισφορών στο Τ.Ε.Α.ΓΕ.

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,

Το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.ΓΕ. εκτιμώντας ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσωπική επικοινωνία - ενημέρωση των Γεωτεχνικών (μέσω email-ανακοινώσεων) ξαναρχίζει μετά από αρκετό καιρό αυτή τη μορφή επικοινωνίας, ύστερα από απαίτηση πολλών συναδέλφων ασφαλισμένων και κυρίως μη.

Ανάμεσα στα τεράστια προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας και κυρίως οι πολίτες της, δηλαδή όλοι εμείς, ένα πρωτεύων ζήτημα είναι αυτό της Κοινωνικής Ασφάλισης. Δραματικές μειώσεις των κυρίων συντάξεων, μειώσεις ή και πιθανή μελλοντική κατάργηση των επικουρικών συντάξεων, μειώσεις ή και πιθανή μελλοντική κατάργηση των "εφάπαξ" παροχών είναι γεγονότα. Μετά το 2015 το κράτος μπορεί να εγγυηθεί μόνο την Βασική Σύνταξη των 360 ευρώ (ή μέρος αυτής). Σύμφωνα μάλιστα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος του 2013 (http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/NomPol20122013.pdf) προβλέπεται ότι:

"…Το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης [δηλαδή η σύνταξη] θα περιοριστεί κατά μέσο όρο σε 48,5% την περίοδο 2020-2060, έναντι 95,7% πριν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση [σελ. 75].

Ελλείψει άλλων πηγών εισοδήματος, το μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης του πρώτου πυλώνα θα οδηγεί κάτω από το όριο της σχετικής ένδειας όσους κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου λάμβαναν μέχρι και 1,2 φορές το διάμεσο εισόδημα [σελ. 76]"

και μάλιστα προτρέπει για την

"…ενίσχυση του δεύτερου και του τρίτου ασφαλιστικού πυλώνα [2ος Ασφαλιστικός Πυλώνας = Επαγγελματικά Ταμεία όπως το Τ.Ε.Α.ΓΕ.] [σελ. 76]".

Κάτω από τις συγκεκριμένες οικονομικές, κοινωνικές και ασφαλιστικές συγκυρίες αποτελεί σί-γουρη επένδυση για το άμεσο μέλλον η ασφάλιση των Γεωτεχνικών στο Τ.Ε.Α.ΓΕ.. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ενημερώσουμε όλους τους Γεωτεχνικούς πως καθιερώθηκε ξανά, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, και με νομικό πλαίσιο η

ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ των ΕΙΣΦΟΡΩΝ στο Τ.Ε.Α.ΓΕ.

[άρθρο 3, §45 του Ν.4110, Φ.Ε.Κ. 17Α/2013 & άρθρο 14, §1ε του Ν.4172, Φ.Ε.Κ. 167Α/2013] και έτσι η ασφάλιση στο Ταμείο μας καθίσταται και πάλι εξαιρετικά συμφέρουσα. Επισημαίνεται ότι είναι από τις λίγες φοροαπαλλαγές, που πλέον έχουν απομείνει. Στις παρακάτω συνδέσεις θα βρείτε το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο:

http://www.teage.gr/docs/Ν.4110.pdf για τους ελεύθερους επαγγελματίες και http://www.teage.gr/docs/N.4172.pdf για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Για πληροφορίες, διευκρινήσεις και επικοινωνία απευθυνθείτε στο teage@geotee.gr ενώ για εγγραφή στο Ταμείο μας στο http://www.teage.gr/forms/Aithsh.aspx.

Με εκτίμηση
Δρ Μπαθρέλλος Γιώργος
Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.ΓΕ.
επιστροφή