11/07/2013

Εγχειρίδιο για τον έλεγχο και την πρόληψη της λύσσας-Χάρτης κρουσμάτων-Μέτρα επιτήρησης, καταπολέμησης, βιοασφάλειας

Πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, που μεταδίδεται συνήθως μέσω του σάλιου από το δάγκωμα μολυσμένου ζώου. Η λύσσα προσβάλλει όλα τα θερμόαιμα ζώα και στον άνθρωπο η νόσος παίρνει τη μορφή εγκεφαλίτιδας. Περισσότερες πληροφορίες ....

Εγχειρίδιο για τον έλεγχο και την πρόληψη της Λύσσας

Χάρτης Κρουσμάτων σε ζώα (05.07.13)
Πίνακας Κρουσμάτων σε ζώα (05.07.13)

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι
Y.A. 1766/52303-25.04.2013 για τον ορισμό της περιοχής διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων την Άνοιξη του 2013 και τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του (26.04.13)
Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα (07.02.13)
Έντυπο αποστολής δείγματος αίματος για την εξέταση αντισωμάτων λύσσας (08.06.12)

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Γενικά για τη Λύσσα
Διαχείριση περιστατικών-Μέτρα βιοασφάλειας
Πρόγραμμα και εμβολιασμός αλεπούδων
επιστροφή