03/06/2013

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2013

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με την απόφαση 228 θέμα 72/29-4-2013 και η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με τις αποφάσεις 85/12-4-2013,143/27-5-2013,172/30-5-2013 , ενέκρινε τη φιλοξενία 2062 παιδιών, που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ και έχουν γεννηθεί από 1/1/1999 έως 31/12/07 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί, για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση .

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Υγειονομικών στην Αθήνα, στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Τμήματα, Γραφεία και Αντιπροσωπείες του Τομέα Υγειονομικών της Περιφέρειας, ως εξής :

Για την A΄ περίοδο από 3/6 μέχρι και 7/6/2013, για τη Β΄ και Γ΄ περίοδο από 10/6 μέχρι 14/6/2013 πέραν των οποίων καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.

Πληροφορίες παρέχονται στο www.tsay.gr ,στο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα , στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-513458, στο Τμήμα Πειραιά 210-4125805, καθώς και στα Τμήματα Αχαΐας, Ηρακλείου, Έβρου, Λάρισας, Ιωαννίνων, τα Γραφεία του Τομέα Υγειονομικών, Κοζάνης, Τρίπολης, Μαγνησίας, Φθιώτιδας ,Μυτιλήνης , Μεσσηνίας, Καρδίτσας, Ρόδου, Σερρών και τις Αντιπροσωπείες της Περιφέρειας.

Οι κατασκηνώσεις που θα συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα θα αναρτηθούν μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

Δικαιολογητικά κατασκηνώσεων 2013

1.ΑΙΤΗΣΗ

2.ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2013.

3.ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

4.ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α. ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

5.E1 H ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ ΗΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ Η ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ).

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
επιστροφή